Zamjenici gradonačelnika


Nikola Ivaniš

Doc. prim. dr. sc. Nikola Ivaniš, dr. med. rođen je 1956. u Drenovcima, općina Županja.

Njegova se obitelj 1960. preselila u Rijeku, gdje odrasta, maturiravši u Prvoj riječkoj gimnaziji. 1979. završava Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i stječe zvanje doktora medicine, nakon čega se zapošljava u Kliničkom bolničkom centru Rijeka, gdje radi od 1981. do 1993. Godine 1986. postaje specijalist interne medicine.

Nikola Ivaniš je 1991. sudjelovao kao liječnik dragovoljac u Domovinskom ratu.

1992. dobiva zvanje gastroenterologa i magistra medicinskih znanosti. Godine 1993. otvara privatnu internističku ordinaciju, a danas je suvlasnik Poliklinike Ivaniš koja obavlja kompletnu gastroenterološku dijagnostiku, kompletan ultrazvuk i endoskopiju, uključujući onu interventne prirode. Pored toga, Ivaniš je u hrvatsku gastroenterologiju prvi uveo i primijenio gornji i donji gastroenterološki endoskopski ultrazvuk, te organizirao Prvi hrvatski simpozij iz gastroenterološke sonografije. Osim u Rijeci, Ivaniš se educirao na najpriznatijim klinikama u Ljubljani, Munchenu i Hamburgu. Kao predavač gostovao je na svim hrvatskim gastroenterološkim kongresima, uz aktivno sudjelovanje u nizu europskih kongresa, simpozija, tečajeva te sastanaka svjetske razine, uz preko 70 objavljenih znanstvenih radova u stručnim časopisima. Ivaniš je bio predsjednik više međunarodnih liječničkih asocijacija, kao i predsjednik savjeta za zdravlje PGŽ.

Godine 2005. Primio je nagradu „Prvi među liječnicima” Udruge za zaštitu i promicanje prava bolesnika Pula i Udruge „Pacijent danas” iz Rijeke. Godine 2010. godine primio je nagradu „Zeleni karton”, koju dodjeljuje Hrvatski pokret za prava pacijenata u povodu Svjetskog dana bolesnika. Godine 2012. Stekao je zvanje doktora medicinskih znanosti na Medicinskom fakultetu u Rijeci.

Iste, 2012. godine dobiva titulu počasnog građanina grada Kastva. Od 2013. na Medicinskom fakultetu u Osijeku predaje kao docent povijest medicine i medicinsku etiku, pri Katedri za internu medicinu.

Nikola Ivaniš

Marko Filipović

Marko Filipović rođen je 22. srpnja 1980. Fakultetsku diplomu stekao je 2004. i od tada radi kao diplomirani inženjer građevinarstva. Član je Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Društva građevinskih inženjera. Do lipnja 2013. radio je kao nadzorni inženjer u Institutu IGH.

Osim aktivnosti u raznim županijskim i gradskim odborima, od 2005. - 2009. bio je član Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, da bi 2009. postao gradski vijećnik te predsjednik Odbora za gospodarstvo i razvoj Gradskog vijeća Grada Rijeke.

U Forumu mladih SDP-a Hrvatske obnašao je dužnost međunarodnog tajnika od 2008. - 2010. Tijekom istog razdoblja bio je i član Nadzornog odbora International Union of Socialist Youth. U okviru političkog angažmana pohađao je mnoge međunarodne edukacijske i druge skupove te političke škole. Od 2012. do 2016. bio je član Glavnog odbora SDP-a.

Od 2013. godine obnaša dužnost zamjenika gradonačelnika Rijeke. 

Marko Filipović