Program


Rijeka za sudionike u prometu

Izgraditi nove ceste:

 • izgraditi cestu koja spaja ulice Ive Lole Ribara i Drenovski put na škurinjama i Drenovi,

 • izgraditi dodatne priključne ceste infrastrukture nogometnog kampa Rujevica,

 • izgraditi ceste na području Martinkovca radi daljnje stambene izgradnje,

 • izgraditi novu pristupnu cestu za Islamski centar sa ceste Rujevica-Marinići

 • rekonstruirati ulicu Petra Kobeka.

Izgraditi nova raskrižja i rotore:

 • izgraditi raskrižje škurinjska draga,

 • u suradnji s Hrvatskim cestama izgraditi rotor Martinkovac, rotor na Plumbumu i rotor u Ulici Tome Strizića prema Kampusu.

U suradnji s Hrvatskim cestama i Autocestom Rijeka-Zagreb nastaviti radove na rekonstrukciji čvora Orehovica na riječkoj zaobilaznici.

U suradnji s Hrvatskim cestama dovršiti obnovu preostalih glavnih prometnica u gradu (Adamićeve i Krešimirove)

Rekonstruirati prometne tokove na Jelačićevom trgu uz znatno povećanje pješačke zone.

Izgraditi Kompleks Zapadna Žabica i garažu u sklopu kompleksa putem gradske tvrtke Rijeka plus.

Izraditi novi, povoljniji sustav naplate parkinga.

Realizirati pametna prometna rješenja iz programa Rijeka pametni grad:

 • nastaviti razvijati projekt Gradske kartice – Rijeka City Card uključenjem novih usluga,

 • realizirati projekt video kamera za poboljšanje kontrole prometa,

 • realizirati projekt daljinskog nadzora korištenja rezerviranih parkirnih mjesta dostave,

 • napraviti Centar za kontrolu prometa (CKP) u funkciji sigurnosti prometa,

 • omogućiti plaćanje usluge prijevoza u KD Autotrolej SMS porukama.

U okviru jačanja sustava javnog gradskog prijevoza osiguranim europskim sredstvima realizirati:

 • opremanje stajališta informatičkom opremom za najavu dolaska autobusa,

 • napraviti projektnu dokumentaciju za novu autobusnu bazu i realizirati prvu fazu gradnje,

 • napraviti aplikaciju za mobilne telefone Urbani putnik koja omogućava lakše korištenje javnog gradskog prijevoza odnosno praćenje vozila na linijama u realnom vremenu,

 • projektirati drugog kolosijeka i uključiti brzu gradsku željeznicu u javni gradski promet.

Uvesti bicikle za iznajmljivanje i korištenje od strane građana i turista za prometovanje i kretanje na području grada.

 

Ostvarenja iz proteklog četverogodišnjeg razdoblja:

Za projekt Zapadna Žabica završena je studija izvodljivosti i ispitivanje više modela financiranja izgradnje koji će se ponuditi ulagačima s ciljem utvrđivanja interesa i pokretanja izgradnje. Napravljene su korekcije idejnih rješenja. Gradska tvrtka Rijeka plus sudjelovat će u sufinanciranju izgradnje kolodvora i garaže za osobna vozila s 900 parkirnih mjesta, a svi preostali komercijalni sadržaji bit će ponuđeni na tržištu.

U suradnji s Hrvatskim cestama (zbog njihove nadležnosti nad glavnim gradskim prometnicama) u protekle 4 godine uređeno je i asfaltirano 20-ak kilometara cesta kroz Rijeku s ciljem povećanja protočnosti i sigurnosti gradskog prometa: Ulica Riva, Zvonimirova i Liburnijska ulica i druge. Grad Rijeka je u ranijem razdoblju, također u suradnji s Hrvatskim cestama, projektirao i financirao i izgradnju tunelskog priključka kod Tower centra.

Završena je izgradnja ceste Rujevica–Marčelji, I. dionica ceste Rujevica–Marinići, čime su dovršene investicijske aktivnosti Rijeka prometa i Grada Rijeke u prometnice koje su pretežno financirane iz korporativnih obveznica.

Dovršena je i izgradnja Ulice Ivana Pavla II, koja je povezala Ciottinu ulicu sa Barčićevom i Dežmanovom ulicom.

U tijeku je projektiranje rotora i kružnih tokova na lokacijama na kojima je to moguće s ciljem veće protočnosti na gradskim prometnicama.

Izgrađena je i otvorena je garaža Zagrad B, kapaciteta 298 parkirnih mjesta. Njeno otvaranje slijedi smjer povećanja parkirnih kapaciteta u gradu, pri čemu je u ranijim razdobljima otvoreno parkiralište Potpinjol sa 157 parkirnih mjesta te su izgrađene garaže u sklopu bazenskog kompleksa, kapaciteta 150 parkirnih mjesta, u sklopu Centra Zamet sa 232 parkirna mjesta.

Implementiran je projekt Gradske kartice – Rijeka City Card koji je omogućio plaćanje i korištenje usluga prijevoza i parkiranja te kupnju mjesečnih karata za javni gradski prijevoz na kioscima i putem interneta.

Nastavljena je klimatizacija autobusa, pri čemu je klimatizirano ukupno 118 autobusa, odnosno približno 70% voznog parka Autotroleja.

U skladu sa zakonskim propisima, nastavljeno je opremanje dodatnih autobusa za organizirani prijevoz školske djece ugradnjom sjedala s naslonom i sigurnosnim pojasom. Ukupno je opremljeno dodatnih 15 autobusa.

Napravljene su korekcije unutar postojeće mreže lokalnih autobusnih linija grada Rijeke.