Program


Rijeka za starije osobe i umirovljenike

Stvoriti uvjete za proširenje kapaciteta doma za starije osobe i umirovljenike.

Razvijati mobilne timove za pomoć starijim osobama u njihovom domaćinstvu.

Poticati zajedničko stanovanje osoba treće životne dobi s ciljem međusobnog pomaganja i različitih oblika suradnje zbog lakšeg održavanja kućanstva i socijalizacije.

Urediti četiri nova Kluba za umirovljenike i starije osobe, a postojeće obogatiti novim sadržajima.

Nastaviti s provođenjem besplatnog informatičkog obrazovanja za osobe treće životne dobi.

U suradnji sa Sveučilištem nastaviti program cjeloživotnog učenja za osobe treće životne dobi.

Poticati projekte socijalnih inovacija u skrbi o starijim osobama, sukladno strategiji EU, s mogućnošću realizacije sredstvima EU fondova.

 

Ostvarenja iz proteklog četverogodišnjeg razdoblja:

Nova Odluka o socijalnoj skrbi dodatno je dopunjena s kategorijom starijih radno neaktivnih osoba bez osobnih prihoda, kojima se osigurava mjesečna financijska pomoć. Kontinuirano mjesečnu novčanu pomoć ostvaruju i umirovljenici s mirovinama nižim od 1.400 kn, kojima Grad pokriva razliku do 2.000 kn.

Kako bi se osigurala dostupnija primarna zdravstvena zaštita Grad Rijeka sufinancira posebna dežurstva obiteljske medicine, dentalne zaštite i tim palijativne skrbi.

Osobe starije od 65 godina imaju bitno jeftiniji javni prijevoz od ostalih kategorija stanovnika, a cijena godišnje karte koju plaćaju ovisi o iznosu mirovine.

Grad Rijeka dobio je priznanje Udruge gradova RH za istaknutu inovaciju i najbolju praksu u lokalnoj samoupravi, u kategoriji Suradnja s građanima i civilnim društvom, za web portal penzici.rijeka.hr. Radi se o internetskoj stranici koja je prilagođena interesima, navikama i osobitostima Riječana treće životne dobi.

Nastavljeno je provođenje programa besplatnog informatičkog obrazovanja za umirovljenike.

Grad Rijeka postao je punopravnim članom VI. faze projekta Europska mreža zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Za stariju populaciju pripremljeni su leci kojima ih se informira o određenim dostupnim uslugama i programima ili ih se potiče na aktivnije sudjelovanje u društvu.