Program


Rijeka za sportaše i zdravlje rekreativaca

Donošenjem Strategije razvoja sporta u Rijeci, sport i rekreaciju učiniti još dostupnijima svim građanima, a posebno osobama s invaliditetom.

U suradnji s privatnim investitorom, u praćenju izgradnje stadiona i ostalih sadržaja, izgraditi potrebnu prometnu i komunalnu infrastrukturu nogometnog stadiona na Kantridi.

Izgraditi Atletski stadion na Kampusu kao zamjenski objekt atletičarima, a vezano uz izgradnju nogometnog stadiona na Kantridi.

Izgraditi novu dvoranu za tenis u Marčeljevoj dragi.

Nastaviti aktivnosti na izgradnji nogometnog kampa Rujevica u suradnji s privatnim investitorom, a vezano za dodatne sadržaje unutar kampa.

Organizirati sustav ljetnih sportskih kampova za djecu u postojećim sportskim objektima.

Organizirati besplatne programe rekreacije za građane na javnim površinama.

Nastaviti uređenje obalne šetnice Preluk–Bivio do sportske luke Brgudi, ukupne dužine gotovo šest km.

Nastaviti s projektom uređenja gradskih šetnica za rekreaciju i zdravo provođenje slobodnog vremena građana.

Postaviti dodatne fitnes sprave na raznim lokacijama u gradu.

Promovirati zdrave stilove života putem internetskih portala.

Nastaviti s razvojem projekta Festival sporta i rekreacije Homo si teć, te jedriličarske manifestacije Fiumanka.

 

Ostvarenja iz proteklog četverogodišnjeg razdoblja:

Nakon preoblikovanja HNK Rijeka iz sportske udruge u sportsko društvo Grad Rijeka je stekao 30% dionica društva, dok je strateški partner zaklada Stichting Social Sport vlasnik 70% dionica, pri čemu je temeljni kapital društva ukupno 82.870.600 kuna.

Grad Rijeka je 2014. godine sa zakladom Stichting Social Sport ustanovio partnerski odnos na razdoblje od pet godina, koji predviđa da će nastaviti sufinancirati sport djece i mladih članova HNK Rijeka.

Za izgradnju nogometnog kampa Rujevica Grad je ustupio gradsko zemljište, izradio projektnu i urbanističku dokumentaciju za kamp i pristupnu cestu. Za pripremu i izgradnju pristupne ceste u dvije faze Grad je osigurao sredstva u iznosu od 15 milijuna kuna.

Za izgradnju stadiona na Kantridi Grad je stvorio sve potrebne uvjete te osigurao realizaciju potrebne prometne i komunalne infrastrukture. Izmijenjen je GUP kako bi investitoru bila omogućena gradnja popratnih sadržaja uz Stadion.

Nogometno igralište u sklopu Sportsko-rekreacijskog centra Belveder dobilo je u ovom razdoblju novi umjetni travnjak čija kvaliteta odgovara najvišim standardima za međunarodna natjecanja. Umjetna trava u skladu sa svim standardima FIFA-e u ranijem je razdoblju postavljena i na igralištu Robert Komen na Podmurvicama.

U srpnju 2016. otplaćene su gradske obveznice za izgradnju Bazena Kantrida. Time je Rijeka ispunila svoju obvezu prema građanima i investitorima koji su kupnjom ovih obveznica, u visini od 180 mil. kuna, omogućili izgradnju tog veličanstvenog sportskog objekta. Bazeni Kantrida zabilježili su od svog otvorenja do sada preko 2 milijuna ulazaka sportaša i rekreativaca.

Na otvorenom bazenu u proteklom je razdoblju postavljen novi balon. Konstrukcija mu je takva da može izdržati vjetar do 150 km/h.

Nakon izgradnje Atletske dvorane na Kantridi, koja jedina u Hrvatskoj može ugostiti državna atletska natjecanja, u protekle je četiri godine uređeno i Atletsko igralište Kampus na kojem su izgrađene nove atletske staze i borilišta. Ono služi za rekreaciju građana i za treninge sportaša do izgradnje atletskog stadiona.

U Centru Zamet u proteklom je razdoblju održano 3.008 sportskih priredbi i natjecanja te 3.063 ostalih manifestacija poput koncerata, sajmova i slično. Zabilježeno je 387.985 ulazaka sportaša i rekreativaca radi treninga i bavljenja sportom u ovom objektu.

Vodeći računa i o ostalim sportovima i rekreaciji građana, već u ranijim razdobljima u Sportsko-rekreacijskom centru Mlaka uređena je kuglana, a uređena je i šesterostazna kuglana u sklopu Sportsko-rekreacijskog centra „3. Maj“ koja zadovoljava sve propozicije za treninge i natjecanja Svjetske kuglačke federacije. U istom centru omogućeno je i treniranje streličarstva u adekvatnom prostoru.

Grad Rijeka je uz Zagreb bio organizator 3. Europskih sveučilišnih igara (ESI). Studenti-sportaši riječkog Sveučilišta osvojili su 18 medalja.

Postavljena su tri automatska vanjska defibrilatora za spašavanje života kod srčanog aresta u Centru Zamet te u ulaznim prostorima Gradske uprave na adresama Korzo 16 i Titov trg 3. Jedan školski defibrilator darovan Medicinskoj školi u Rijeci.

Grad je preuzeo dio financiranja posebnih dežurstava opće/obiteljske medicine, dentalne zdravstvene zaštite i zdravstvene zaštite predškolske djece za akutno bolesne građane i na taj način osigurao dostupniju primarnu zdravstvenu zaštitu. Za stanovnike MO Orehovica Grad sufinancira tim opće/obiteljske medicine. Također, Grad je, iako mu to nije nadležnost ni obaveza, u nabavku različite opreme i medicinskih aparata za riječki KBC uložio preko 10 milijuna kuna kroz protekle godine.

Grad se preko društva Rijeka sport prijavio na natječaj za koncesiju za uređenje sadržaja na gradskoj šetnici Molo longo, planirajući ondje – osim ugostiteljskih i uslužnih djelatnosti – sportsko rekreativne sadržaje jedriličarskog kluba te škole jedrenja.

U suradnji s Hrvatskim vodama uređena je šetnica uz Rječinu. U ranijim razdobljima uređene su šetnice Plumbum – Sv. Križ, Trsat – Orehovica, a uređuje se i šetnica Bivio – Preluk.

Riječke plaže kontinuirano se uređuju i opremaju sadržajima. U proteklom razdoblju za uobičajeno održavanje plaža, objekata i uređaja na plažama Grad Rijeka izdvojio je 1,2 milijuna kuna, a ukupna ulaganja u riječki plažni pojas bila su 7,5 milijuna kuna. Uređeni su i sunčalište, staza i plato plaže Grčevo na Pećinama, a na više lokacija plaže imaju ugostiteljske i zabavne sadržaje.

Uz četiri parka za pse u škurinjskoj dragi, Podvežici, Podmurvicama i na području MO Sveti Nikola, u proteklom razdoblju uređene su i dvije plaže za pse – Kantrida i Brajdica. A dovršava se uređenje i petog parka za pse na području mjesnog odbora Banderovo (u blizini Bille).