Program


Rijeka za građane svih dobi i turiste

Realizirati projekt Europske prijestolnice kulture uređenjem objekata i provođenjem kulturnih programa tijekom pripremnog razdoblja i u godini predstavljanja.

U kompleksu Benčić, uz uređenje zgrada za Knjižnicu, Muzej Grada, Dječju kuću i Muzej moderne i suvremene umjetnosti, urediti trg i garažu.

Energetskom obnovom urediti i obnoviti zgradu HNK Ivana pl. Zajca.

Realizirati projekte uređenja trgova i prostora u centru grada:

  • urediti Trg Riječke rezolucije, Trg 128. brigade i Ulicu Dolac uz oslobađanje od automobila,

  • urediti Trg Pul vele crikve kod Kosog tornja i otvoriti rimske mozaike na trgu,

  • urediti Trg Grivica ispred Katedrale sv. Vida,

  • dovršiti uređenje Parka Pomerio,

  • urediti Adamićev gat i osloboditi putničku rivu od automobila,

  • urediti park Mlaka prema povijesnom obrascu

Nakon dobivanja koncesije od strane Lučke uprave, urediti bivšu zgradu Dezinsekcije na Molo longu za sadržaje ugostiteljstva, jedriličarskog kluba i dr. u cilju rekreacije građana.

Urediti marinu u Porto Barošu i dodatno njenu djelatnost proširiti i na putničku luku.

Rekonstruirati i urediti Hrvatski dom na Vežici uz novoizgrađenu crkvu Sv. Ane.

Urediti i otvoriti za javnost tunele na Pulcu i Sv. Katarini.

Dovršiti izgradnju turističkog naselja Kostabela i izgradnju novih turističkih sadržaja na Preluci.

Izraditi novi Glavni plan razvoja turizma u Rijeci s ciljem poticanja specifičnih vrsta turizma, poput gastro i vinskog turizma, ciklo turizma, turizma kružnih putovanja, turizma temeljenog na kulturnoj baštini i sl.

Poticati ekološki održive oblike turizma putem mjera za poduzetnike koji razvijaju ovu vrstu turizma.

Nastaviti promovirati Rijeku kao središnju točku svih turističkih ruta u okolici te razvijati nove turističke rute temeljene na kulturnoj baštini.

Dodatno prilagoditi turističke sadržaje osobama s invaliditetom.

Razvijati riječku destinaciju kao odredište za odmor obitelji s djecom.

Gradska groblja kao uređenu kulturnu baštinu promovirati u funkciji turizma te urediti trg ispred odarnica na groblju Kozala i nastaviti s izgradnjom Centralnog gradskog groblja na Drenovi.

 

Ostvarenja iz proteklog četverogodišnjeg razdoblja:

Gradu Rijeci dodijeljena je titula Europske prijestolnice kulture 2020. godine za program Luka različitosti koji se sastoji od triju glavnih programskih koncepata posvećenih Radu, Vodi i Migracijama, uokvirenih u sedam programskih linija.

Sve gradske ustanove u kulturi aktivno ostvaruju planirane programe i kulturno-edukativne sadržaje, što predstavlja kvalitetnu pripremu za sudjelovanje u projektu prijestolnice kulture.

šest riječkih ustanova u kulturi u posljednje 4 godine zabilježilo je 9.017 programa s 995.297 posjetitelja. Pritom su najveći broj posjetitelja zabilježili HNK Ivana pl. Zajca (302.768 posjetitelja) i Muzej moderne i suvremene umjetnosti (262.557 posjetitelja). U objekte u kulturi u istom je razdoblju uloženo 49 milijuna kuna u investicije i održavanje.

Otvoren je novouređeni ogranak gradske knjižnice na Trsatu, a Središnjem odjelu Gradske knjižnice osigurani su dodatni prostori za smještaj do izgradnje nove knjižnice u Benčiću.

Putem Programa obnove krovova i pročelja, u protekle četiri godine realizirana su 32 projekta obnove uz ukupni iznos proračunskih sredstava od 9,2 milijuna kuna. Kroz Program zaštite kulturne baštine uređuje se H-objekt u Benčiću, postavljen je Riječki orao na gradski toranj, uređen Arheološki park i slično.

Prije više godina, donošenjem odluke o zabrani parkiranja na Gatu Karoline Riječke započeo je proces vraćanja Rijeke moru, koji se nastavio inzistiranjem Grada prema Lučkoj upravi da se Molo longo otvori za građane. Uz Molo longo, dio Rive i Rive Boduli revitalizirano je riječko obalno područje koje je postalo omiljena šetnica. U ovom razdoblju na lukobranu su obnovljene stare lučke poluportalne dizalice, kao svjedočanstvo o bogatoj lučkoj tradiciji Rijeke. Po dovršetku obnove na svaku su dizalicu postavljeni reflektori koji stvaraju svjetlost u raznim bojama i različitog intenziteta.

Ulaganja u staru gradsku jezgru, započeta u ranijem razdoblju, obuhvatila su popločenje Medulićeve ulice, uređenje Trga Sv. Barbare i Vitezovićeve ulice, a nastavila su se i u proteklom četverogodišnjem razdoblju. Do sada je u uređenje Starog grada uloženo više od 50 milijuna kuna.

Uređen je Koblerov trg, a u sklopu uređenja sanirana je i komunalna infrastruktura – što je spriječilo prodiranje podzemnih voda. Napravljeno je i novo opločenje trga, postavljene su velike vaze sa stablima maslina, a projekt je obuhvatio cjelokupno područje trga, zajedno s fontanom i prolazom prema Korzu ispod Ure.

Arheološki park uređen je i otvoren na mjestu nekadašnjeg tarsatičkog principija kasnoantičkog vojnog zapovjedništva u Rijeci i predstavlja reprezentativni prostor prikladan za okupljanje, glazbene i scenske izvedbe.

Završavaju se radovi na uređenju Pavlinskog trga i dijela Ulice Janeza Trdine na ukupnoj površini od 1145 m2. Radovi donose novo opločenje, opremu kao što su klupe i koševi za otpatke, sistem rasvjete, odvodnju oborinskih voda i rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda te kanala za optičke kablove. Ovaj zahvat uključuje i postavljanje posebnih reljefnih oznaka koji će slijepim osobama omogućiti jednostavnije kretanje.

U južnom dijelu Parka Mlaka postavljeni su edukativni eksponati u sklopu„Parka znanosti", autorskog projekta zamišljenog s ciljem da se javna površina oplemeni interaktivnim znanstvenim i edukativnim sadržajem namijenjenim svim dobnim skupinama.

U Učeničkom domu „Podmurvice“ otvoren je Multisenzorički vrt, poticajan prostor za rekreaciju, relaksaciju i rehabilitaciju učenika i djelatnika doma, ali i svih građana grada Rijeke, posebice pripadnika socijalno isključenih skupina.

Uređen je Cvetkov trg, središnji trg na Drenovi. Uređenje Cvetkovog trga obuhvatilo je prostor površine 2237 m². Uređenjem trga formirano je 20 parkirnih mjesta, a na dijelu trga uz crkvu i poslovnu zgradu napravljen je uzdignuti plato opločen kamenom. Središnji dio trga s povijesnom šternom uređen je u kombinaciji lijevanog asfalta i kamena. Postavljeno je pet novih stupova javne rasvjete, a ugrađena je i ambijentalna rasvjeta trga.

Nakon što je na groblju Drenova izgrađen i uređen Centralni objekt čija odarnica, uređena skulpturama bijelih golubica kipara Vaska Lipovca, može primiti više od 200 ljudi koji ispraćaju dragu osobu na posljednji počinak, na groblju kontinuirano traju radovi na uređenju grobnica i grobnih mjesta te na hortikulturnom uređenju staza i zelenila.

Na Trgu 111. brigade Hrvatske vojske postavljena je 2014. godine skulptura autora Petra Dolića koja odaje počast pomorcima i pomorstvu u Rijeci. Nastavak je to aktivnosti na postavljanju skulptura u gradu u kojima su u prijašnjem razdoblju već postavljene skulptura Hodač na Korzu, akademika Ivana Kožarića, skulptura More pored Atletske dvorane akademskog kipara Ljube de Karine, skulptura Val na trgu ispred Palazzo Modello akademskog kipara Belizara Bahorića te skulptura Dobro more na Pavlinskom trgu autora Vjekoslava Voje Radoičića.

Islamski centar postao je središte okupljanja islamske i šire društvene zajednice. Za izgradnju ovog objekta Grad je u ranijem razdoblju uložio 3,5 milijuna kuna u cestovnu i komunalnu infrastrukturu te okolne zelene površine. Otvorenje Islamskog centra u Rijeci bio je tada najveći je događaj za Islamsku zajednicu u Hrvatskoj, a multikulturalna Rijeka trajno se ponosi ovom građevinom. U ovom je razdoblju Grad dovršio pripremu za izgradnju nove pristupne ceste Islamskom centru.

Za izgradnju hotelskog kompleksa Kostabela češkoj tvrtki JTH Grad Rijeka je prodao 18.000 m² zemljišta između Opatijske ceste i obalne šetnice, čime je omogućena daljnja razrada projekta, dio koje se usmjerio i na uređenje novog plažnog pojasa, za koji je 2015. godine izdana koncesija na oko 20.000 m² obalne i morske površine. Krajem 2016. godine Vlada Republike Hrvatske projekt je proglasila strateškim, čime je njegov značaj za razvoj turizma prepoznat i na nacionalnoj razini. U proljeće 2017. godine započela je priprema terena za gradnju i postavljen je kamen temeljac.

Prema statističkom izvješću Turističke zajednice bilježi se kontinuirani višegodišnji uzlazni trend riječkog turizma. Godine 2013. zabilježeno je 76.299 dolazaka turista i 146.177 noćenja. Kontinuiranim rastom kroz godine, u 2016. godini broj dolazaka narastao je na 114.747, a broj noćenja na 260.558.

Agencija booking.com je nakon završene ljetne sezone 2016. Rijeku svrstala među TOP 5 najbrže rastućih destinacija u Hrvatskoj, a specijalizirana međunarodna asocijacija European Cities Marketing zaključila je da je Rijeka u razdoblju od 2011. do 2015. ostvarila najveći prosječan godišnji rast od 19,8% od svih analiziranih gradova (prosječna godišnja stopa rasta država članica Europske unije bila je 4,1%). Turističkoj zajednici grada Rijeke dodijeljeno je ugledno švicarsko turističko priznanje Swiss Tourism Award 2014 uz obrazloženje da je „Rijeka grad koji treba otkriti“ kao otvoren i prijateljski grad s bogatim povijesnim nasljeđem, kozmopolitskim karakterom i arhitekturom.

Jadrolinija je 2015. godine na riječkom plovnom putu zabilježila povećanje od 24,1% u broju putnika, uz povećanje od 9% u broju prevezenih vozila.

Lučka uprava Rijeka, Grad Rijeka i Turistička zajednica grada Rijeke 2014. godine potpisale su Sporazum o zajedničkoj suradnji na promociji Rijeke kao cruising destinacije. Riječka luka ovom promocijom postaje sve prepoznatljiva cruising destinacija. Od 2013. godine kada je zabilježen jedan dolazak broda, kruzera Adonia engleske kompanije P&O s 685 putnika, do 2016. godine zanimanje brodarskih kompanija za Rijeku značajno se povećalo. Tako je 2016. godine Rijeku posjetilo 13.874 putnika u sklopu 15 dolazaka brodova. Za 2017. godinu zaprimljene su najave novih 9 brodara, a putnicima s cruisera nudi se niz organiziranih izleta na područje regije.

Rijeka je i polazna luka za dio flote njemačkog tour-operatera I. D. Riva Tours, kao i za dio flote koja plovi u organizaciji tvrtke Katarina Line. U 2016. godini u riječkoj je luci zabilježen dolazak 281 turističkog broda manjeg kapaciteta s ukupno 9.942 putnika, većinom njemačkih turista.