Program


Rijeka za ekološki i energetski osviještene

Realizirati vodoopskrbni projekt procijenjene vrijednosti od 1,76 milijardi kn, kojim se trajno štite izvorišta pitke vode na riječkom području, a koji obuhvaća gradnju uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda na lokaciji Delta za 200.000 stanovnika, izgradnju i rekonstrukciju 217 km kanalizacijskih cjevovoda, 126 crpnih stanica, 12 retencija, 20 kišnih preljeva i 3 separatora te izgradnju i rekonstrukciju 99,5 km vodovodne mreže. Područje obuhvata projekta su gradovi Rijeka i Kastav te općine Viškovo, Jelenje i Čavle.

Izgraditi Vodotoranj Trsat u sklopu priprema vodoopskrbne zone na Trsatu

U području prikupljanja otpada realizirati sljedeće projekte:

  • izgraditi sortirnicu za reciklabilne frakcije s ugradnjom fotonaponskih panela u Mihačevoj dragi,

  • uspostaviti sustav za drobljenje glomaznog komunalnog otpada,

  • izgraditi kotlovnicu na biomasu (sječka) za energetske potrebe KD Čistoća d.o.o.,

  • nabaviti vozila sa smanjenom emisijom CO2 za KD Čistoća d.o.o.,

  • ugraditi veće specijalizirane, suvremene spremnike za otpad opremljene solarnim panelima i sustavom za dojavu popunjenosti, na području centra grada,

  • proširiti sustav polupodzemnih spremnika za otpad KD Čistoća d.o.o.,

  • koristiti IT tehnologiju u sustavu zbrinjavanja otpada s ciljem unaprjeđenja zbrinjavanja, ali i s ciljem pružanja kvalitetnije usluge korisnicima i to kroz izradu aplikacija, opremanje otpadnika senzorima i slično,

  • razviti sustav kompostiranja po mjesnim odborima uz edukaciju građana.

Izgraditi višenamjenske punionice motornih vozila na području Krnjeva. Punionice će obuhvaćati tekuća motorna goriva, stlačeni prirodni plin, punionicu električnih vozila, te proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, odnosno fotonaponskih ćelija.

Izgraditi novih 15 kilometara plinske mreže.

Obnoviti sustav toplinarstva Grada Rijeke europskim sredstvima u projektu koji obuhvaća izgradnju Energane na biomasu (sječku) na Sušaku za potrebe Sveučilišta, KBC-a i postojećih toplana na Vojaku i Gornjoj Vežici čime će se stvoriti uvjeti za smanjenje cijene toplinske energije.

Obnoviti ukupno 2.550 m toplovodnih cijevi na područjima Podmurvica, Kozale, Srdoča, škurinja i Turnića. Modernizirati do 20 podstanica u gradskom naselju Vojak, te uvesti adekvatan sustav automatskog nadzora i upravljanja.

Nastaviti projekt čistog transporta i nabaviti još 30-ak novih autobusa javnog gradskog prijevoza na stlačeni prirodni plin.

Pokrenuti program Eko-promet koji uključuje edukaciju o ekologiji u prometu.

Postaviti autobusne čekaonice opremljene solarnim panelima i punjačima za mobitele.

Poticati volontiranje građana u uređenju okoliša u mjesnim odborima sadnjom različitog bilja.

 

Ostvarenja iz proteklog četverogodišnjeg razdoblja:

Projektom čistijeg transporta Autotrolej je u protekle 4 godine stavio u promet ukupno 40 gradskih niskopodnih autobusa na stlačeni prirodni plin, u sklopu plana uvođenja ovog pogonskog goriva kao ekološki prihvatljivijeg u javni gradski prijevoz. Time je KD Autotrolej ispunio obvezu nabavke 40 autobusa na plinski pogon prema Akcijskom planu energetski održivog razvitka Grada Rijeke, u sklopu mjera za smanjenje emisije CO2 iz sektora prometa u Gradu Rijeci.

U istom razdoblju nabavljeno je i 6 solo autobusa i mini bus niske emisije štetnih plinova norme Euro 5 i 6 za županijski prijevoz putnika.

U studenom 2016. godine u sklopu Foruma & Media festivala Jadransko-jonske regije „Alternativna goriva 2016“ godine Gradu Rijeci i KD Autotrolej dodijeljen je počasni naziv – znak izvrsnosti „Ambasador alternativnih goriva za 2016. godinu“.

U sklopu garaže Zagrad B instalirana je prva punionica za elektro vozila u Gradu Rijeci koja omogućuje istovremeno punjenje četiri osobna vozila i dva skutera.

Komunalno društvo Čistoća nabavilo je eko vozila – kamione na stlačeni prirodni plin, električna vozila, električne trokolice te minibus na stlačeni prirodni plin.

Rijeka je u ovom razdoblju kao prva u Hrvatskoj uvela eko projekt mobilnih reciklažnih dvorišta koja se postavljaju na 19 lokacija u gradu, a služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva.

Dograđeno je i rekonstruirano Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga za odvojeno prikupljanje posebnih vrsta otpada iz kućanstava.

Započeo je s radom Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina, prvi takve vrste u Hrvatskoj, sufinanciran sredstvima europskih fondova, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Za kvalitetnu vodoopskrbu i zaštitu okoliša te zadržavanje izvrsne kvalitete mora, u protekle je 4 godine izgrađeno 77 kilometra kanalizacije i 53 kilometara vodovoda uz ukupna ulaganja od 410 milijuna kuna.

Rijeka se već ranije priključila europskoj Povelji gradonačelnika kojom se gradovi obvezuju do 2020. godine konkretno odgovoriti na suvremene klimatske i energetske izazove, između ostalog i povećanjem potrošnje energije iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji do 20%. Revizija Akcijskog plana energetski održivog razvitka Rijeke pokazala je znatno smanjenje energetske potrošnje u sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete iz uobičajenih izvora te povećanu proizvodnju energije iz alternativnih izvora.

Zahvaljujući energetskoj politici Grada Rijeke emisija stakleničkih plinova (CO2) u samo pet godina smanjena je za više od 10 posto. Na više gradskih objekata izgrađene su fotonaponske elektrane i solarni paneli kojima se ostvaruje proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, koja se potom isporučuje u elektrodistribucijsku mrežu HEP-a. Svjetiljke javne rasvjete sa živinim žaruljama zamijenjene su štednim natrijevim visokotlačnim žaruljama što je bitno smanjilo potrošnju električne energije.