Program


Rijeka za djecu i obitelji s djecom

Izgraditi novih 300 stanova po modelu poticane stanogradnje (POS) na Martinkovcu, Hostovom bregu i Brajdi te pripremiti i nove lokacije za izgradnju dodatnih stanova po modelu POS-a.

U sustavu bodovanja za uvrštenje na Listu za kupnju stanova koji se grade modelom POS, u kategoriji životne dobi dodatno povećati broj bodova za mlade obitelji.

Izraditi Strategiju demografskog razvoja Rijeke do 2030. godine koja uključuje sustav poticajnih mjera za obitelji s malom djecom.

Dovršiti izgradnju vrtića Đurđice, te izgraditi nove vrtiće na Rastočinama, na Krnjevu i vrtić u sklopu Kliničkog bolničkog centra Rijeka, a sve s ciljem otvaranja više od 300 novih mjesta za djecu u riječkim vrtićima i podizanja kvalitete obrazovnih procesa u predškolskim ustanovama.

Nastaviti s projektom energetske obnove zgrada osnovnih škola i vrtića te obnoviti još deset škola i sedam vrtića; vrtiće Kvarner, Krnjevo, Veseljko, Potok, Podmurvice, Vidrice, Belveder i škole Pećine, Podmurvice, škurinje, Kozala, Ivan Zajc, Gelsi, Pehlin, Eugen Kumičić, Gornja Vežica te Kantrida.

Izgraditi Dječju kuću u ciglenoj zgradi kompleksa "Benčić" i u njoj osigurati provođenje različitih kulturnih sadržaja namijenjenih djeci, a u organizaciji gradskih ustanova: Art kino, Gradsko kazalište lutaka i Gradska knjižnica.

Nastaviti s procesom podizanja kvalitete nastavnih procesa u osnovnim školama, uvođenjem besplatnog programa učenja informatike od 1. do 4. razreda te izradom kurikuluma i interaktivne aplikacije za provedbu ovog programa.

U okviru Europske prijestolnice kulture pokrenuti Festival kreativnosti s ciljem razvoja kreativnosti djece i mladih.

Nastaviti kontinuirano sufinanciranje programske djelatnosti sportskih klubova s ciljem daljnjeg poticanja masovnosti bavljenja sportom među djecom i mladima.

Organizirati sustav stambenog zbrinjavanja žena i djece žrtava obiteljskog nasilja.

 

Ostvarenja iz proteklog četverogodišnjeg razdoblja:

Nakon 124 izgrađena stana na Rujevici, koje je Grad dao u najam socijalno ugroženim građanima, uslijedila je izgradnja još 80 stanova na Rujevici modelom poticane stanogradnje, potom i stanova za mlade znanstvenike i njihove obitelji na Drenovi, a u protekle četiri godine izgrađeno je još 175 stanova i to 80 na Drenovi i 95 na Hostovom Bregu.

Uz novi vrtić Srdoči i dograđeni vrtić Drenova, u protekle četiri godine otvoren je novi dječji vrtić Mavrica na Pehlinu te vrtić Radost na Turniću. Dovršava se izgradnja dvaju novih vrtića, Morčić na Gornjoj Vežici i Đurđice na Vojaku, po principima niskoenergetske gradnje. Otvaranjem svih ovih vrtića, osigurano je 600 novih mjesta za riječke mališane.

Devet škola i četrnaest vrtića je obnovljeno i uređeno u protekle četiri godine. škole Nikola Tesla i Fran Franković te vrtići Turnić i Krijesnica energetski su obnovljeni. Oš Srdoči je, kao jedna od većih riječkih škola, također dograđena i obnovljena, u ranijem razdoblju.

U Osnovnoj školi – Scuola elementare "Dolac" i Srednjoj talijanskoj školi Rijeka - Scuola media superiore italiana Fiume, koje dijele istu zgradu, u ovom je razdoblju uređeno unutarnje dvorište i sportska dvorana, a sanirana je i sportska dvorana Oš Brajda.

Zbog kontinuiranog sufinanciranja djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka nije bilo povećanja cijene vrtića koju plaćaju roditelji. Cijena vrtića inače ovisi o mjesečnim prihodima, a Grad, iako nema zakonsku obavezu, sufinancira i vrtiće drugih osnivača, odnosno privatne vrtiće.

U riječkim vrtićima uvedeno je niz novih programa, igraonica i projekata poput ranog učenja engleskog i talijanskog jezika, sportskih programa, igraonica za poticanje razvoja darovite djece, programa s elementima waldorfske pedagogije i sl.

Zdravu prehranu u dječjim vrtićima slijede i osnovne škole, u koje su ove godine uvedeni zdravi jelovnici što su ih sastavili stručnjaci iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Uz ovaj program pravilne prehrane koja je ušla u osnovne škole, pokrenut je i portal za djecu i roditelje nazvan školica zdrave prehrane.

Grad je nastavio sa sufinanciranjem produženog boravka i cjelodnevne nastave u osnovnim školama, u koje je svake školske godine uključeno oko 2100 učenika. Sredstva za plaće učiteljica i ostale troškove osigurava Grad, a roditelji sudjeluju u cijeni s obzirom na svoja primanja. Ovaj je program posve besplatan za sve učenike prvih razreda.

U riječke je osnovne škole uveden Građanski odgoj i obrazovanje. Program u cijelosti financira Grad Rijeka koji je izradio i udžbenik za provođenje nastave. Rijeka je prvi, i zasad jedini, grad u Hrvatskoj koji je na ovoj sustavnoj razini uveo u škole građanski odgoj.

Nakon uvođenja programa Moja Rijeka u osnovne škole u 5. i 6. razrede i izrade priručnika za tu dob, izrađen je i drugi priručnik za ovaj program, namijenjen učenicima 7. i 8. razreda te se nastavilo s provođenjem ove zavičajne nastave.

Grad Rijeka je, kao jedini grad u Hrvatskoj, pokrenuo Kreativno-edukativnu školu za mlade poduzetnike K.E.š. kroz koju je do sad prošlo 411 polaznika redovnih radionica i vikend-škola poduzetništva.

Nakon izgradnje Astronomskog centra i Planetarija u kojima se danas već uhodano provode mnogi edukativni programi za djecu i mlade, u sklopu Art kina otvoreno je Mini Art kino. U njemu se osim projekcije dokumentarnih, kratkih i eksperimentalnih filmova, održavaju i radionice za najmlađe, kao i edukativni programi.

Po izgradnji bazenskog kompleksa, na Bazenima je uveden program Rijeka pliva, u kojem Grad Rijeka osnovnoškolcima drugih razreda, u okviru pedagoškog standarda, financira obuku plivanja koju je do sada prošlo 8283 učenika drugih razreda iz svih osnovnih škola grada Rijeke.

Izgradnjom sportskog kompleksa na Rujevici i stvaranjem preduvjeta za gradnju stadionu Kantrida, osigurani su uvjeti za rad i ostvarivanje dugoročnog strateškog cilja Grada i HNK Rijeke – omasovljenje škole nogometa i rada s djecom.

Grad Rijeka uključen je u Europsku mrežu zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. U ovom mandatu napredovao je u 6. fazu razvoja projekta. U suradnji sa stručnjacima, za građane je pripremljen niz novih preventivno-edukativnih brošura i letaka kojim se najmlađe sugrađane nastoji potaknuti na ponašanja koja koriste zdravlju ili pomoći roditeljima pri suočavanju sa zdravstvenim poteškoćama ili izazovima kod djeteta.

U ovom je razdoblju povećana jednokratna novčana potpora za opremu novorođenčeta s 1.000 na 1.500 kuna. Ova potpora za drugorođeno dijete iznosi 2.000 kuna, a za trećerođeno i svako daljnje rođeno dijete iznosi 3.000 kuna. Također, s 1.000 na 2.000 kuna povećan je iznos pomoći za nabavu opreme za novorođenčad iz socijalno ugroženih obitelji. To znači da, primjerice, socijalno ugrožena obitelj za treće dijete dobiva pomoć od 5.000 kn.

U okviru socijalne zaštite ranjivih skupina, kontinuirano se financira rad gradske ustanove -Dječjeg doma Tić za zlostavljanu i zanemarivanu djecu te rad Skloništa za žene i djecu žrtve nasilja koje je uredio i otvorio Grad Rijeka.