Program


Rijeka za mlade i studente

Unaprijediti sustav start-up inkubatora za mlade pomoću već osiguranih sredstava iz EU fondova s ciljem otvaranja novih radnih mjesta za zapošljavanje i samozapošljavanje:

 • stvoriti ICT platformu i promovirati Start-upove,

 • ojačati postojeći Start-up inkubator za mlade Rijeka,

 • osnovati Start-up za kreativne industrije i društvene inovacije,

 • ojačati Međunarodnu suradnju Start-up-ova,

 • osnovati Akcelerator za pomoć mladima, kako bi mogli razviti svoje poslovne ideje i dobiti priliku za početnu investiciju.

Provesti programe s ciljem zapošljavanja mladih, također pomoću već osiguranih sredstava iz EU fondova:

 • Educiraj se! – program povećanja zapošljivosti,

 • program Prvi posao,

 • Zaposli se! – program povećavanja samozapošljivosti mladih,

 • Volontiranjem do zaposlenja,

 • Izraditi informativni portal za zapošljavanje NEET skupine u koju, prema definiciji Europske unije, pripadaju nezaposleni mladi ljudi koji više nisu u sustavu obrazovanja, a nisu ni u sustavu osposobljavanja pa tako NEET skupini često prijeti poseban rizik od siromaštva i dugotrajne nezaposlenosti,

 • Osnovati NEET zadrugu koja će okupljati pripadnike ove skupine i putem ciljanih programa raditi na jačanju njihovih potencijala za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Uvesti programe koji će osigurati aktivnije sudjelovanje mladih u životu zajednice:

 • Uključi se, aktiviraj se – program sustavnog uključivanja djece i mladih u procese donošenja odluka,

 • program Djeca i mladi u zajednici s ciljem razvijanja društveno odgovornog ponašanja kod mladih osoba.

Izraditi Lokalni program za mlade za razdoblje 2018. do 2022. s ciljem povlačenja dodatnih EU sredstava putem projekata s partnerskim institucijama.

Obnoviti prostor bivše energane u Harteri za inkubator namijenjen kreativnim industrijama i inovacijama te, u široj slici, prilagoditi javne gradske površine interesima mladih u smislu korištenja kreativnih potencijala i kreativnog izražavanja u osmišljavanju i uređenju javnih površina.

Razvijati kreativne industrije, poput arhitekture, dizajna, novih medija i drugo, sa značajnim utjecajem na daljnji razvoj lokalnoga poduzetništva i zapošljavanja mladih.

Nastaviti s projektom razvoja znanstveno-tehnološkog parka na Mlaki s ciljem budućeg zapošljavanja i znanstvenog rada mladih u ovom kompleksu, koji će osim znanstveno-tehnološkog parka uključiti i poslovno-poduzetničku zonu.

U suradnji sa Zajednicom tehničke kulture organizirati program edukacije za učenike strukovnih srednjih škola u cilju povezivanja njihovih tehničkih vještina i znanja s vještinama za samostalno vođenje poduzeća ili obrta.

Povećati broj stipendija za darovite učenike i studente i nastaviti stipendiranje studenata koji se školuju za deficitarna zanimanja.

Nastaviti stipendiranje učenika i studenata slabijeg imovnog stanja te stipendiranje vukovarskih studenata.

Proširiti uslugu besplatnog bežičnog interneta u gradskim autobusima u sklopu projekta Rijeka pametan grad.

Nastaviti provoditi aktivnu politiku privlačenja mlađeg stanovništva u Rijeku, čemu su usmjereni projekti daljnje izgradnje Kampusa, znanstveno-tehnološkog parka na Mlaki, razvoj kreativnih industrija u Energani u Harteri, izgradnja novih stanova te novih sadržaja za mlade generacije.

 

Ostvarenja iz proteklog četverogodišnjeg razdoblja:

Osnivanjem gradskog Startup inkubatora uređen je prostor namijenjen mladima do 29 godina koji u suradnji s akademskom zajednicom i mentorima iz realnog sektora osmišljavaju i realiziraju svoje poduzetničke ideje. Kroz Start up inkubator za mlade do sada je prošlo 114 timova, odnosno više od 300 korisnika. Na tržištu djeluje 15 gospodarskih subjekata baziranih na idejama koje su se razvijale u Start-upu. Na natječaju Gradovi budućnosti – INpuls 2015. gradski Startup inkubator dobio je nagradu za najbolji projekt u kategoriji Pametna ekonomija.

Na Kampusu su u protekle 4 godine izgrađeni novi smještajni kapaciteti za studente sa 754 ležaja, zajedno sa svim sadržajima primjerenim modernom stanovanju studenata, a dijelom i nastavnika. Za izgradnju Kampusa na području Trsata, Grad je bez naknade prepustio zemljište Sveučilištu i pritom kontinuirano nastavio ulagati u potrebnu infrastrukturu. Do sada je Grad uložio 130 milijuna kuna u područje Kampusa. Među ostalim, izgradio je Sveučilišnu aveniju te produženu postojeću Dukićevu ulicu i poboljšao prometnu infrastrukturu na Kampusu, kao i pristup sveučilišnim zgradama iz različitih smjerova.

U ovom razdoblju na Kampus je uveden signal besplatnog bežičnog Interneta Grada Rijeke RIJEKA-FREE ACCESS s preko čak 30 pristupnih točaka. A paralelno je, u suradnji sa Sveučilištem, na svim pristupnim točkama u gradu omogućeno korištenje akademsko-znanstvene mreže Eduroam.

Besplatni bežični internet postavljen je i u gradskim autobusima u sklopu projekta Rijeka pametan grad. Osim toga, Grad je već ranije uveo besplatne autobusne noćne linije kako bi smanjio rizike u prometu i odgovorio na traženja mladih Riječana koji se vikendom zabavljaju u gradu. Noćni prijevoz obavlja se na 3 linije koje obuhvaćaju gradsko područje.

Uz Znanstveno tehnologijski park SteP Ri, za koji je Grad osigurao zgradu na Kampusu i koji ima ulogu transferirati znanje u zajednicu, izuzetno je aktivna i gradska razvojna agencija PORIN u kojoj je u proteklom razdoblju u čak 16 ciklusa održana edukacija za 3D print i 3D modeliranje.

Grad Rijeka u sklopu programa edukacija kontinuirano potiče i pomaže rad učeničkih zadruga. Sustavno je Grad ulagao i u redovne djelatnosti strukovnih udruga tehničke kulture. Centru tehničke kulture Rijeka sufinancirao je renoviranje prostora nekadašnjeg Multimedijalnog centra i Internet kluba.

U kontekstu sportskih aktivnosti, aktivne su različite sportske udruge koje okupljaju mlade sportaše na treninzima i natjecanjima u sportskim objektima u Rijeci. Jedna od važnijih manifestacija u proteklom razdoblju bile su 3. Europske sveučilišne igre koje su održane u Rijeci od 12. do 25. srpnja 2016.