Program


Rijeka za djecu s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom

Proširiti socijalna prava za osobe s težim oštećenjima zdravlja i invaliditetom.

Omogućiti ostvarivanje naknade za troškove stanovanja (najamnina, komunalne usluge, troškovi energenata – plin i centralno grijanje)

Omogućiti godišnje jednokratne novčane potpore za potrebe školovanja redovitim polaznicima srednje škole i fakulteta.

U suradnji s Centrom za autizam osnovati Centar za ranu intervenciju za poremećaje autističnog spektra.

Nastaviti s provođenjem programa Ri inkluzija – osiguranje osobnih asistenata učenicima s poteškoćama u razvoju.

Izgraditi nova i prilagoditi postojeća dječja igrališta kroz posebno oblikovanje u dječja igrališta za djecu s posebnim potrebama.

Proširiti plažu za osobe s invaliditetom Kostanj te rekonstruirati bazen na školjiću za potrebe rehabilitacijskog centra za osobe s invaliditetom.

Omogućiti dostupniji javni gradski prijevoz za kategorije građana s invaliditetom.

Nastaviti dodjelu stanova za program deinstitucionalizacije domova socijalne skrbi kojim se osobama s poteškoćama omogućava život u zajednici uz povremeni nadzor stručnog osoblja.

Realizirati projekt posudionice medicinsko-ortopedske opreme.

Otvoriti Centar za dementne osobe.

 

Ostvarenja iz proteklog četverogodišnjeg razdoblja:

Socijalnim pravima gradskog programa obuhvaćena su djeca koja pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ostvaruju pravo na uslugu rane intervencije te primatelji naknade do zaposlenja.

Za prijevoz djece s poteškoćama u razvoju koja pohađaju Dječji vrtić Rijeka i Oš Gornja Vežica nabavljena su dva nova kombi vozila.

U vrtićima su povećani kapaciteti za djecu s autističnim poremećajima.

Kroz projekt Rinkluzija pomaže se učenicima s poteškoćama integriranim u redovna razredna odjeljenja, što uključuje rad pomoćnika u nastavi.

Djeca s težim poteškoćama smještena su u odgojne skupine s posebnim programom prema primarnom oštećenju (autizam, cerebralna paraliza, usporen psihomotorni razvoj). U skladu s individualnim mogućnostima, djelomično su integrirana u skupine redovnog programa.

Osnovan je Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka za lakše zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Pri Domu za odrasle osobe Turnić otvoren je dnevni boravak za psihički bolesne odrasle osobe. Grad Rijeka osigurao je prostor, te financira režijske troškove, prehranu i prijevoz za korisnike.

U okviru projekta deinstitucionalizacije domova za odrasle osobe s invaliditetom te domova za psihički bolesne odrasle osobe, Grad Rijeka dodijelio dva stana Centru za rehabilitaciju Rijeka koji provodi program osamostaljenja svojih korisnika za život u zajednicama. Na taj je način za jedanaestoro osoba s invaliditetom omogućen samostalan život u tzv. stambenim zajednicama uz stalnu ili povremenu pomoć stručne osobe.

Autotroleju je dodijeljeno novo kombi vozilo za organizirani prijevoz osoba s invaliditetom, vrijedno gotovo 400 tisuća kuna, a svi novonabavljeni autobusi Autotroleja imaju rampe za ulazak osoba s invaliditetom.

Grad Rijeka i Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci dobili su 200 tisuća kućna za nabavu podizne platforme za invalidne osobe i osobe smanjene pokretljivosti putem natječaja Ministarstva branitelja. Rampa je postavljena na Fakultetu zdravstvenih studija, čime je osobama s invaliditetom omogućen pristup toj visokoškolskoj ustanovi.

Kontinuirano se provode aktivnosti vezane uz otklanjanje barijera za kretanje osoba s invaliditetom, od izrade upuštenih rubnjaka i prilaznih rampi stambenim zgradama preko postavljanja zvučnih signalizatora na raskršćima i osiguravanja parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom, do usluga knjižnice za slijepe i slabovidne osobe.

Također se kontinuirano ulaže u uređenje plaže Kostanj, kao prve plaže u Hrvatskoj posebno prilagođene osobama s invaliditetom. Danas je ona jedna od najopremljenijih plaža te namjene na Mediteranu. Prilaz osobama s invaliditetom omogućen je i na Plaži Ploče i na Plaži Igralište.