Ostvarenja


Rijeka ima izuzetno visoku razinu socijalne zaštite građana u kojoj je ukupan broj korisnika pomoći, pojedinaca i kućanstava gotovo 9000, a ukupan broj ostvarenih prava 15.957. Zakonska obaveza Grada je pomagati tek 1302 korisnika, odnosno kućanstava, svi ostali pomoć ostvaruju zahvaljujući izrazitoj socijalnoj orijentaciji Grada Rijeke. Socijalnim programom Grada Rijeke izravno ili neizravno štiti se približno 12% svih riječkih kućanstava.

Riječki Socijalni program - najširi u Hrvatskoj

Riječki Socijalni program - najširi u Hrvatskoj

Rijeka ima izuzetno visoku razinu socijalne zaštite građana u kojoj je ukupan broj korisnika pomoći, pojedinaca i kućanstava gotovo 9000, a ukupan broj ostvarenih prava 15.957. Zakonska obaveza Grada je pomagati tek 1302 korisnika, odnosno kućanstava, svi ostali pomoć ostvaruju zahvaljujući izrazitoj socijalnoj orijentaciji Grada Rijeke. Socijalnim programom Grada Rijeke izravno ili neizravno štiti se približno 12% svih riječkih kućanstava.

Osnovan Dječji dom Tić

Osnovan Dječji dom Tić

Grad Rijeka osnovao je Dom za dnevni boravak djece Tić kao javnu ustanovu socijalne srbi čije je područje djelovanja stručni rad sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom. Tić objedinjuje Program poludnevnog boravka djece, Savjetovalište i Programe preventive u okviru kojih djeca već niz godina dobivaju specijaliziranu stručnu pomoć.

Uređeno prihvatilište za beskućnike

Uređeno prihvatilište za beskućnike

Uz financiranje rada prihvatilišta „Ruže Svetog Franje“, Grad Rijeka uredio je i prihvatilište za beskućnike, Oaza. U centru Rijeke uređen je i opremljen prostor u koji se može smjestiti 12 do 15 osoba. U posljednjem četverogodišnjem ciklusu Udruzi Oaza dodijeljen je i stan za smještaj žena-beskućnica.

Za niske mirovine doplata razlike do 2000 kn

Za niske mirovine doplata razlike do 2000 kn

Kontinuirano mjesečnu novčanu pomoć ostvaruju umirovljenici s mirovinama nižim od 1.400 kn, kojima Grad pokriva razliku do 2.000 kn.

Uređen Hospicij

Uređen Hospicij

Suradnjom Riječke nadbiskupije, Grada Rijeke i PGŽ uređen je Hospicij, ustanova za palijativnu skrb u kojoj se teško bolesnim građanima pruža adekvatna pomoć. U opremanje Hospicija Grad Rijeka uložio je milijun kuna. S kapacitetom 14-15 kreveta za teško bolesne, sa svim pratećim sadržajima, hospicij je otvorio i novih 20 radnih mjesta.

Uređena Plaža Kostanj, prva plaža za invalide u Hrvatskoj

Uređena Plaža Kostanj, prva plaža za invalide u Hrvatskoj

Plaža Kostanj u Rijeci prva je plaža u Hrvatskoj posebno prilagođena osobama s invaliditetom, a danas je jedna od najopremljenijih plaža te namjene na Mediteranu. Korisnicima omogućava siguran pristup, jednostavno kretanje te mogućnosti za rehabilitaciju i odmor. Ima Plavu zastavu koja ukazuje na visok stupanj čistoće mora i očuvanja okoliša.

Novom Odlukom o socijalnoj skrbi povećan broj socijalnih prava

Novom Odlukom o socijalnoj skrbi povećan broj socijalnih prava

U promjenama gradske Odluke o socijalnoj skrbi podignut je cenzus prihoda za samačka kućanstva sa 2.000 na 2.300 kn. Uvedeno je besplatno centralno grijanje za korisnike zajamčene minimalne naknade. Prošireno je pravo na pučku kuhinju na nove korisnike (za sve članove kućanstva). Uveden je jednokratni godišnji poklon-bon za nabavku kućanskih uređaja samcima korisnicima zajamčene minimalne naknade

Omogućeni prilazi za osobe s invaliditetom na više riječkih plaža

Omogućeni prilazi za osobe s invaliditetom na više riječkih plaža

Prilaz osobama s invaliditetom omogućen je na Plaži Ploče, na Plaži Igralište i na plaži Kostanj. KOntinuirano se radi na uklanjanju barijera za kretanje osoba s invaliditetom.

Za djecu branitelja domovinskog rata potpora tijekom obrazovanja

Za djecu branitelja domovinskog rata potpora tijekom obrazovanja

Osigurani su poklon-bonovi za školske udžbenike te novčana potpora za školski pribor djeci branitelja iz Domovinskog rata, tijekom cijeloga srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja.

12% riječkih kućanstava obuhvaćeno Socijalnim programom

12% riječkih kućanstava obuhvaćeno Socijalnim programom

Socijalnim programom Grada Rijeke izravno ili neizravno štiti se 12% svih riječkih kućanstava. Novom Odlukom ustanovljeno je da sva prava iz Socijalnog programa mogu ostvarivati i stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Grada Rijeke.

Briga za djecu i mlade iz socijalno ugroženih obitelji

Briga za djecu i mlade iz socijalno ugroženih obitelji

Za djecu i mlade iz socijalno ugroženih obitelji omogućeno je podmirenje troškova boravka u jaslicama ili vrtiću, podmirenje troškova marende u osnovnoj školi, podmirenje troškova prehrane u produženom i cjelodnevnom boravku u osnovnoj školi, poklon-bon za knjige za osnovnu školu, podmirenje troškova prijevoza do škole/fakulteta. 

Besplatno korištenje specifičnih socijalnih usluga

Besplatno korištenje specifičnih socijalnih usluga

Omogućeno je besplatno korištenje specifičnih socijalnih usluga npr. specijalni prijevoz za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju, savjetovalište za prehranu, stručna psihosocijalna pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci bez roditelja ili djeci čiji roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti.

Uvedene stipendije za učenike i studente slabijeg imovinskog stanja

Uvedene stipendije za učenike i studente slabijeg imovinskog stanja

Osigurane su stipendije za učenike i studente koji dolaze iz sredina težeg materijalnog stanja. Tzv. stipendije po socijalnim kriterijima.

U vrtićima povećani kapaciteti za djecu s poremećajima autističnog spektra

U vrtićima povećani kapaciteti za djecu s poremećajima autističnog spektra

U vrtićima su povećani kapaciteti za djecu s autističnim poremećajima. U Programu Koalicije Rijeka za sve najavljeno je osnivanje Centra za ranu intervenciju za poremećaje autističnog spektra, u suradnji sa Centrom za autizam..

Osnovan Centar za lakše zapošljavanje osoba s invaliditetom

Osnovan Centar za lakše zapošljavanje osoba s invaliditetom

Grad je skupa s Minisarstvom osnovao Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka za lakše zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Otklanjanje barijera za kretanje osoba s invaliditetom

Otklanjanje barijera za kretanje osoba s invaliditetom

Kontinuirano se provode aktivnosti vezane uz otklanjanje barijera za kretanje osoba s invaliditetom, od izrade upuštenih rubnjaka i prilaznih rampi stambenim zgradama preko postavljanja zvučnih signalizatora na raskršćima i osiguravanja parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom, do usluga knjižnice za slijepe i slabovidne osobe.

Socijalnim programom odnedavno dodatno obuhvaćene starije osobe bez osobnih prihoda i jednoroditeljske obitelji

Socijalnim programom odnedavno dodatno obuhvaćene starije osobe bez osobnih prihoda i jednoroditeljske obitelji

Gradska Odluka o socijalnoj skrbi nedavno je promijenjena u smislu širenja broja korisnika gradske socijalne pomoći i povećanja oblika prava koja se mogu koristiti. Program je dodatno dopunjen s 2 nove kategorije korisnika za primanje pomoći: jednoroditeljske obitelji i starije radno neaktivne osobe bez osobnih prihoda.

Uređeno tajno sklonište za žene i djecu žrtve nasilja

Uređeno tajno sklonište za žene i djecu žrtve nasilja

Grad Rijeka kontinuirano u značajnom iznosu financira rad Skloništa i savjetovališta za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja te psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji. Sklonište djeluje na tajnoj adresi, a ženama i djeci koje bježe od počinitelja nasilja osigurava se psihološka i pravna pomoć te adekvatna zaštita.

Uređen stan za smještaj žena-beskućnica

Uređen stan za smještaj žena-beskućnica

Udruzi Oaza dodijeljen je stan površine 102 m², namijenjen smještaju žena beskućnica.

Organiziran smještaj beskućnika u Crveni križ  tijekom zime uz besplatni obrok

Organiziran smještaj beskućnika u Crveni križ tijekom zime uz besplatni obrok

U zimskim uvjetima organiziran je smještaj beskućnika u gradski nužni smještaj i prostor Gradskog Crvenog križa uz dodjelu jednog obroka dnevno.

Sufinanciranje tima za pružanje palijativne skrbi građanima

Sufinanciranje tima za pružanje palijativne skrbi građanima

Nakon što je u ranijem razdoblju u opremanje Hospicija Riječke nadbiskupije, kapaciteta 14 – 15 kreveta za teško bolesne, Grad Rijeka uložio milijun kuna, od ovog razdoblja sufinancira još i troškove rada jednog tima Doma zdravlja PGŽ koji umirućim građanima pruža palijativnu skrb u njihovim domovima.

Nabavljena nova vozila za prijevoz djece s poteškoćama i osoba s invaliditetom

Nabavljena nova vozila za prijevoz djece s poteškoćama i osoba s invaliditetom

Nabavljena dva nova kombi vozila za prijevoz djece s poteškoćama u razvoju koja pohađaju Dječji vrtić Rijeka i OŠ Gornja Vežica. Autotroleju je dodijeljeno novo kombi vozilo za organizirani prijevoz osoba s invaliditetom, vrijedno gotovo 400 tisuća kuna, a svi novonabavljeni autobusi Autotroleja imaju rampe za ulazak osoba s invaliditetom.

Postavljena podizna platforma na Fakultetu zdravstvenih studija

Postavljena podizna platforma na Fakultetu zdravstvenih studija

Grad Rijeka i Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci dobili su 200 tisuća kuna za nabavu podizne platforme za invalidne osobe i osobe smanjene pokretljivosti putem natječaja Ministarstva branitelja.  Rampa je postavljena na Fakultetu zdravstvenih studija, čime je osobama s invaliditetom omogućen pristup toj visokoškolskoj ustanovi.

Dnevni boravak za psihički bolesne odrasle osobe u domu na Turniću

Dnevni boravak za psihički bolesne odrasle osobe u domu na Turniću

Pri Domu za odrasle osobe Turnić otvoren je dnevni boravak za psihički bolesne odrasle osobe. Grad Rijeka osigurao je prostor, te financira režijske troškove, prehranu i prijevoz za korisnike.

Centru za rehabilitaciju Rijeka dodijeljena dva stana za život korisnika u zajednici

Centru za rehabilitaciju Rijeka dodijeljena dva stana za život korisnika u zajednici

U okviru projekta deinstitucionalizacije domova za odrasle osobe s invaliditetom te domova za psihički bolesne odrasle osobe, Grad Rijeka dodijelio dva stana Centru za rehabilitaciju Rijeka koji provodi program osamostaljenja svojih korisnika za život u zajednicama. Na taj je način za jedanaestoro osoba s invaliditetom omogućen samostalan život u tzv. stambenim zajednicama uz stalnu ili povremenu pomoć stručne osobe.

Besplatni gradski prijevoz za dobrovoljne darivatelje krvi

Besplatni gradski prijevoz za dobrovoljne darivatelje krvi

Dobrovoljnim darivateljima krvi, kojima je do tada bio omogućen besplatan prijevoz unutar prve zone, omogućen je besplatan prijevoz na svim zonama na kojima javni prijevoz obavlja KD Autotrolej.

Organizirana pomoć u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju

Organizirana pomoć u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju

Kroz projekt Rinkluzija pomaže se učenicima s poteškoćama u razvoju integriranim u redovna razredna odjeljenja što uključuje rad pomoćnika u nastavi. Djeca s težim poteškoćama smještena su u odgojne skupine s posebnim programom prema primarnom oštećenju (autizam, cerebralna paraliza, usporen psihomotorni razvoj).

Na nekoliko adresa postavljeni defibrilatori za spašavanje života

Na nekoliko adresa postavljeni defibrilatori za spašavanje života

Postavljena su tri automatska vanjska defibrilatora za spašavanje života kod srčanog aresta u Centru Zamet te u ulaznim prostorima Gradske uprave na adresama Korzo 16 i Titov trg 3. Jedan školski defibrilator darovan Medicinskoj školi u Rijeci.

Besplatno adaptirano mlijeko za dojenčad rizičnog statusa

Besplatno adaptirano mlijeko za dojenčad rizičnog statusa

Za dojenčad rizičnog zdravstvenog statusa osigurano je i besplatno adaptirano mlijeko do navršene prve godine života, kao i jednokratni poklon-bon za opremu za novorođenče. Dodatno je korisnicima dječjeg doplatka omogućeno korištenje prava na zamjensko (prilagođeno) mlijeko za dojenčad do 12 mjeseca života.

Grad preuzeo dio financiranja primarne zdravstvene zaštite

Grad preuzeo dio financiranja primarne zdravstvene zaštite

Grad financira dio dežurstava opće medicine, stomatologije i zdravstvene zaštite predškolske djece i na taj način osigurava dostupniju primarnu zdravstvenu zaštitu. Za stanovnike MO Orehovica sufinancira tim opće medicine. Iako mu to nije nadležnost ni obaveza, u nabavku različitih medicinskih aparata za riječki KBC uložio je preko 10 milijuna kuna

Otvoren Multisenzorički vrt u Učeničkom domu Podmurvice

Otvoren Multisenzorički vrt u Učeničkom domu Podmurvice

U Učeničkom domu "Podmurvice" otvoren je Multisenzorički vrt, poticajan prostor za rekreaciju, relaksaciju i rehabilitaciju učenika i djelatnika doma, ali i svih građana grada Rijeke, posebice pripadnika socijalno isključenih skupina.

Nagrađena aplikacija Socijalni kalkulator

Nagrađena aplikacija Socijalni kalkulator

Razvijena je aplikacija Socijalni kalkulator za online informiranje o mogućnostima ostvarivanja prava iz gradskog socijalnog programa. Aplikacija je prepoznata kao jedan od najboljih europskih projekata na natječaju Europskog instituta za javnu upravu i dobila je nagradu na temu partnerske uloge javnog sektora u stvaranju boljeg društva.

Socijalna prava i za udomljenu djecu

Socijalna prava i za udomljenu djecu

Prava vezana uz odgoj i obrazovanje omogućena su i udomljenoj djeci ili udomiteljima koji imaju stalni boravak na području grada te osobama s intelektualnim oštećenjem. Uvedena je jednokratna godišnja novčana potpora redovitim učenicima srednje škole i studentima za potrebe vezane uz obrazovanje.