Ostvarenja


Rijeka je i dalje najtransparentniji grad u Hrvatskoj

Rijeka je i dalje najtransparentniji grad u Hrvatskoj

Rijeka je tri puta za redom proglašena najtransparentnijim gradom u Hrvatskoj. Zadovoljila je precizne parametre kojima se mjeri otvorenost sjednica gradskog vijeća i gradonačelnika, količina dostupnih dokumenata i informacija na gradskom web portalu, otvorenost proračuna, funkcioniranje mjesne samouprave i suradnja s udrugama civilnog sektora.

Rijeka ima vlastitu optičku mrežu

Rijeka ima vlastitu optičku mrežu

Ono što Rijeku ističe pred drugim gradovima jest ulaganje u izgradnju vlastite optičke mreže. Znatni broj gradskih institucija povezan je tim optičkim nitima što rezultira većom kvalitetom i brzinom protoka informacija. U planu je izgradnja preostalih dijelova mreže kako bi se povezale sve ustanove od interesa za grad i građane.

Ubrzano izdavanje građevinskih dozvola

Ubrzano izdavanje građevinskih dozvola

Prelaskom poslova izdavanja građevinskih dozvola u gradsku nadležnost, ubrzani su procesi izdavanja dozvola. Ranije su se postupci pokretali 6 do 8 mjeseci od podnošenja zahtjeva, a sada se dozvole izdaju u roku od 15 dana, odnosno maksimalno 30 dana. Uporabne dozvole izdaju se dan nakon tehničkog pregleda ako nema zapreka uočenih na pregledu.

Riječki program lokalnog partnerstva

Riječki program lokalnog partnerstva

Kroz Riječki program lokalnog partnerstva, koji podrazumijeva udruživanje građana i volontera te financijsku podršku Grada, u protekle 4 godine na području Grada Rijeke realiziran je 31 projekt, za što je utrošeno 651.198 kuna proračunskih sredstava. Najviše je realiziranih projekata unutar ovog programa vezano za uređenja okoliša dječjih vrtića, školskih dvorišta, površina za sport i rekreaciju te eko-projekata.

Male komunalne akcije po prijedlozima građana

Male komunalne akcije po prijedlozima građana

Kroz Program Male komunalne akcije koji obuhvaća komunalne radove na područjima mjesnih odbora koji se provode po prijedlozima građana, u protekle četiri godine uloženo je 45,3 milijuna kuna iz Proračuna. Svake godine za tu je namjenu planirano 10 milijuna kuna. Ovaj program ujedno predstavlja aktivno sudjelovanje građana u planiranju i donošenju Proračuna.

Redizajniran portal Rijeka.hr

Redizajniran portal Rijeka.hr

Redizajniran je gradski portal www.rijeka.hr s ciljem daljnjeg podizanja transparentnosti rada uprave i povećanja sudjelovanja građana u procesima donošenja odluka te uključivanja građana u planiranje i donošenje Proračuna.

Pokrenut Portal otvorenih podataka i novi portal E-usluga

Pokrenut Portal otvorenih podataka i novi portal E-usluga

Pokrenut je Portal otvorenih podataka Grada Rijeke, sa strojno čitljivim i lako pretraživim bazama podataka cjelokupnog gradskog sustava. Redizajniran je i portal E-usluga Grada Rijeke te je za pojedine usluge građanima omogućeno jednostavnije i brže predavanje zahtjeva u online obrascima.

Reorganizacija komunalnih poduzeća

Reorganizacija komunalnih poduzeća

Zbog povećanja efikasnosti sve potporne funkcije Autotroleja i Rijeka Prometa prešle su u novo društvo – Poslovni sustavi. Komercijalne i uslužne djelatnosti prešle su u tvrtku Rijeka plus. Autotrolej i Rijeka Promet nastavili su obavljati komunalnu djelatnost. Reorganizacijom su postojeći djelatnici prešli u novoosnovana društva.

Grad ulazi u nacionalni sustav e-građanin

Grad ulazi u nacionalni sustav e-građanin

Grad Rijeka ušao je u proces uključivanja u nacionalni sustav e-Građani, što će postojećim korisnicima ovog sustava omogućiti automatsko korištenje svih e-usluga Grada Rijeke, kao što su računi za objedinjenu naplatu, plaćanje kredita za stanove i drugo. Pokrenut je i Informacijski servis Grada Rijeke, dostupan na redizajniranom portalu e-usluga koji korisnicima omogućava registraciju i korištenje velikog broja već sada dostupnih usluga Grada Rijeke.