Projekti u mjesnim odborima


Mapa Rijeke po mjesnim odborima Mjesni odbor BanderovoMjesni odbor BelvederMjesni odbor Brajda - DolacMjesni odbor Brašćine - PulacMjesni odbor BulevardMjesni odbor Centar - SušakMjesni odbor DragaMjesni odbor DrenovaMjesni odbor Gornja VežicaMjesni odbor Gornji ZametMjesni odbor Grad TrsatMjesni odbor GrbciMjesni odbor KantridaMjesni odbor KozalaMjesni odbor KrimejaMjesni odbor LukaMjesni odbor MlakaMjesni odbor OrehovicaMjesni odbor PašacMjesni odbor PećineMjesni odbor PehlinMjesni odbor PodmurviceMjesni odbor PodvežicaMjesni odbor PotokMjesni odbor ŠkoljićMjesni odbor ŠkurinjeMjesni odbor Škurinjska DragaMjesni odbor SrdočiMjesni odbor Sveti KuzamMjesni odbor Sveti NikolaMjesni odbor SvilnoMjesni odbor TurnićMjesni odbor VojakMjesni odbor Zamet

Vojak

Sveukupno ulaganje iznosi 735.818 kuna

 1. Uređenje okoliša u Ulici Nike Katunara kod kućnog broja 10
 2. Uređenje zelene površine u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 66 BCD
 3. Uređenje staze u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 66 D.
 4. Izrada glavnog projekta sa ishođenjem potvrde, te izvedbenog projekta za uređenje parkirališta u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 92 A/B/C
 5. Uređenje pješačke staze od Ulice Prilaz V. Gortana do Ulice D. Šćitara kod kućnog broja 4 te prilaznog puta u Ulici D. Šćitara zapadno od kućnog broja 5.
 6. Postava rukohvata u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 38
 7. Sanacija kolnika u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 26.
 8. Postava ograde na dječje igralište u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 3
 9. Orezivanje zelenila u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 96
 10. Sanacija suhozida u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 10
 11. Ličenje ograde u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 17
 12. Ličenje rukohvata od kućnog broja 13 u Ulici Drage Šćitara do kućnog broja 10 u Ulici Nike Katunara
 13. Ličenje ograde kod odmorišta u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 18
 14. Ličenje ograde u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 33
 15. Ličenje ograde stepeništa u Ulici Nike Katunara od kućnog broja 1 prema Marohnićevoj ulici
 16. Ličenje ograda sa južne i zapadne strane kućnog broja 4 u Ulici Nike Katunara
 17. Sadnja stabala i zelenila u Ulici Drage Šćitara i Ulici Prilaz Vladimira Gortana
 18. Proširenje javne rasvjete u prolazu u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 92 A, B i C
 19. Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 14
 20. Proširenje javne rasvjete na stepeništu u Mihanovićevoj ulici između kućnog broja 25 i kućnog broja 27
 21. Sanacija nogostupa u Ulici Mirka Piškulića te zida u Ulici Slavka Krautzeka i Mihanovićevoj ulici.
 22. Obnova parkirnih mjesta na području mjesnog odbora.
 23. Postava rukohvata u Ulici Drage Šćitara kod kućnih brojeva 13, 15 i 17
 24. Tehnička priprema za uređenje parkirališta u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 92 A/B/C
 25. Građevinski radovi na raznim lokacijama na području mjesnog odbora
 26. Postava rukohvata kod kućnog broja 10 u Ulici Nike Katunara te sanacija kolnika i parkirališta u Ulici Drage Šćitara.
 27. Uređenje zelene površine u Ulici Nike Katunara južno od kućnog broja 9
 28. Uređenje zelene površine u Marohnićevoj ulici južno od kućnog broja 16
 29. Uređenje zelene površine u Marohnićevoj ulici kod kućnog broja 4
 30. Uređenje zelene površine u Ulici Drage Šćitara istočno od kućnog broja 5
 31. Rekonstrukcija javne rasvjete u Mihanovićevoj ulici