Projekti u mjesnim odborima


Mapa Rijeke po mjesnim odborima Mjesni odbor BanderovoMjesni odbor BelvederMjesni odbor Brajda - DolacMjesni odbor Brašćine - PulacMjesni odbor BulevardMjesni odbor Centar - SušakMjesni odbor DragaMjesni odbor DrenovaMjesni odbor Gornja VežicaMjesni odbor Gornji ZametMjesni odbor Grad TrsatMjesni odbor GrbciMjesni odbor KantridaMjesni odbor KozalaMjesni odbor KrimejaMjesni odbor LukaMjesni odbor MlakaMjesni odbor OrehovicaMjesni odbor PašacMjesni odbor PećineMjesni odbor PehlinMjesni odbor PodmurviceMjesni odbor PodvežicaMjesni odbor PotokMjesni odbor ŠkoljićMjesni odbor ŠkurinjeMjesni odbor Škurinjska DragaMjesni odbor SrdočiMjesni odbor Sveti KuzamMjesni odbor Sveti NikolaMjesni odbor SvilnoMjesni odbor TurnićMjesni odbor VojakMjesni odbor Zamet

Turnić

Sveukupno ulaganje iznosi 1.564.088 kuna

 1. Sanacija i produženje potpornog zida u Ulici Antuna Barca južno od kućnog broja 12
 2. Sanacija potpornog zida uz Ulicu Franje Čandeka, nasuprot kućnom broju 3 u Ulici Turnić
 3. Sanacija potpornog zida u Ulici Franje Čandeka od kućnog broja 30 do kućnog broja 32
 4. Uređenje parkirališta u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 31
 5. Sanacija parkirališta u Zvonimirovoj ulici kod kućnog broja 46.
 6. Sanacija dijela kolnika u Šibenskoj ulici zapadno od kućnog broja 6, zamjena ograde u Ulici V. V. Benca broj 4 te uklanjanje zidića u Ulici R. Španca broj 2.
 7. Uređenje okoliša u Ulici Antuna Raspora Španca između kućnih brojeva 1 i 3
 8. Uređenje parkirališta u Ulici Antuna Raspora Španca kod kućnog broja 5 – I faza
 9. Asfaltiranje prilaza garažama u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnih brojeva 31 do 35
 10. Proširenje javne rasvjete u Ulici Turnić od kućnog broja 18 do kućnog broja 22 i
 11. Zvonimirovoj ulici kod kućnog broja 58.
 12. Proširenje javne rasvjete u Ulici Turnić kod kućnog broja 10
 13. Uređenje parkirališta u Zvonimirovoj ulici od kućnog broja 46 do kućnog broja 56 - I faza
 14. Sanacija dijela kolnika u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnog broja 29A te postava rukohvata uz stubište u Ulici Antuna Barca kod kućnih brojeva 14, 16, 18. i 20.
 15. Sanacija stubišta i postava rukohvata u Ulici Antuna Raspora Španca zapadno od kućnog broja 3
 16. Hortikulturno uređenje zapuštene površine u Ulici Antuna Raspora Španca oko kućnog broja 6
 17. Izrada projektne dokumentacije za uređenje Područnog parka Turnić
 18. Postava dva stola za stolni tenis na igralište u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 31
 19. Uređenje Područnog parka Turnić – prva faza
 20. Uređenje parkirališta u Ulici Antuna Raspora Španca kod kućnog broja 5 - druga faza
 21. Uređenje dijela parkirališta u Ulici Antuna Barca južno od kućnog broja 3
 22. Uređenje ceste i parkirališta u Zvonimirovoj ulici od kućnog broja 46 do kućnog broja 56 - druga faza
 23. Sanacija prilaznih stuba iz Krčke ulice kod kućnog broja 1 prema Zvonimirovoj ulici
 24. Uređenje potpornog zida i postava zaštitne mreže na pokosu u Šibenskoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 1
 25. Postava rukohvata na prilaznim stepenicama dječjem igralištu sjeverno od kućnog broja 9 u Šibenskoj ulici te sanacija suhozida na spoju Šibenske ulice i Ulice V.Benca
 26. Uređenje okoliša i popravak stubišta u Ulici Antuna Kosića Rika istočno od kućnog broja 3
 27. Građevinsko uređenje okoliša zgrade i postava rukohvata uz nogostup i stubište u Ulici Vinka Benca sjeverno od kućnog broja 8
 28. Izvedba ogradnog zida dječjeg igrališta između Ulice Turnić, Ulice Vinka Benca i Šibenske ulice
 29. Postava ograde na potporni zid u Zvonimirovoj ulici kod kućnog broja 26
 30. Postava rukohvata na stubištu između kućnih brojeva 31 i 33 u Ulici Franje Čandeka
 31. Sanacija zida sjeverno od kućnog broja 3 u Krčkoj ulici
 32. Postava rukohvata na stubištu u Ulici Antuna Barca istočno od kućnog broja 3
 33. Uređenje rampi za invalide na pješačkim prijelazima i sanacija dijelova nogostupa u Ulici Antuna Barca
 34. Sanacija potpornih zidova u Šibenskoj ulici sjeverno od kućnog broja 1
 35. Postava stolne garniture na zelenu površinu u Ulici Antuna Kosića Rika zapadno od kućnog broja 10
 36. Građevinsko uređenje zelene površine u Ulici Antuna Kosića Rika zapadno od kućnog broja 10
 37. Proširenje javne rasvjete kod igrališta u Šibenskoj ulici kod kućnih brojeva 1 i 3
 38. Proširenje javne rasvjete na stubištu u Šibenskoj ulici kod kućnog broja 6
 39. Izmještanje rasvjetnog stupa u Šibenskoj ulici između kućnog broja 3 i kućnog broja 5
 40. Sanacija kolnika u Ulici Antuna Barca kod kućnih brojeva 3a, 3b, 3c i 3d
 41. Sanacija rubnjaka na nogostupu u Ulici Franje Čandeka sjeverozapadno od kućnog broja 31b
 42. Postava ograde uz nogostup u Ulici Giuseppe Carabino sjeverno od kućnog broja 3
 43. Uređenje postojeće površine za postavu kontejnera za kućni otpad u Ulici Giuseppe Carabino sjeverno od kućnog broja 3
 44. Sanacija parkirališta kod kućnog broja 6 u Ulici Antuna Barca
 45. Sanacija stubišta istočno od kućnog broja 31 u Ulici Franje Čandeka
 46. Postava zaštitne ograde na zelenoj površini u Zvonimirovoj ulici jugozapadno od kućnog broja 34
 47. Postava koša za otpad na zelenoj površini u Ulici Antuna Barca južno od kućnih brojeva 3a do 3d
 48. Proširenje javne rasvjete na stepeništu u Šibenskoj ulici sjeverno od kućnog broja 9, 9 A, 9 B, 9 C
 49. Proširenje javne rasvjete na stepeništu u Ulici Giuseppea Carabina kod kućnog broja 3
 50. Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Antuna Kosića Rika od kućnog broja 8 do kućnog broja 8 C
 51. Nastavak sanacije zida u Krčkoj ulici kod kućnog broja 3
 52. Sanacija potpornih zidova u Šibenskoj ulici sjeverno od kućnog broja 1
 53. Proširenje javne rasvjete na stubištu između Ulice Franje Čandeka i Ulice Antuna Barca
 54. Proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Barca kod kućnog broja 6A
 55. Sanacija kolnika u Ulici Antuna Barca kod kućnih brojeva 3a, 3b, 3c i 3d - II. faza