Projekti u mjesnim odborima


Mapa Rijeke po mjesnim odborima Mjesni odbor BanderovoMjesni odbor BelvederMjesni odbor Brajda - DolacMjesni odbor Brašćine - PulacMjesni odbor BulevardMjesni odbor Centar - SušakMjesni odbor DragaMjesni odbor DrenovaMjesni odbor Gornja VežicaMjesni odbor Gornji ZametMjesni odbor Grad TrsatMjesni odbor GrbciMjesni odbor KantridaMjesni odbor KozalaMjesni odbor KrimejaMjesni odbor LukaMjesni odbor MlakaMjesni odbor OrehovicaMjesni odbor PašacMjesni odbor PećineMjesni odbor PehlinMjesni odbor PodmurviceMjesni odbor PodvežicaMjesni odbor PotokMjesni odbor ŠkoljićMjesni odbor ŠkurinjeMjesni odbor Škurinjska DragaMjesni odbor SrdočiMjesni odbor Sveti KuzamMjesni odbor Sveti NikolaMjesni odbor SvilnoMjesni odbor TurnićMjesni odbor VojakMjesni odbor Zamet

Sveti Nikola

Sveukupno ulaganje iznosi 3.047.835 kuna

 1. Uređenje ogradnog kamenog zida u Liburniskoj ulici uz južni nogostup, od raskrižja Zvonimirove i Liburnijske ulice do postojećeg zida
 2. Sanacija zida u Ulici Mirka Čurbega istočno od kućnog broja 4
 3. Obnova asfalta dijela kolnika u Karasovoj ulici južno od kućnih brojeva 3 do 7
 4. Uređenje parkirališta u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 48.
 5. Asfaltiranje Ulice Jože Vlahovića od kućnog broja 10 do kućnog broja 14
 6. Uređenje nogostupa na dijelu Ulice Jože Vlahovića od kućnog broja 10 do spoja s Ulicom Milutina Barača
 7. Obnova i djelomično uređenje parapetnog zida od crkve sv. Nikole do pružnog prijelaza u Ulici Mirka Čurbega
 8. Obnova asfalta u Ulici Mirka Čurbega kod kućnog broja 5/3
 9. Uređenje parkirališta u Ivekovićevoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 15 i 17
 10. Uređenje parkirališta u Medovićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 16 s uređenjem površine za kontejnere za kućni otpad
 11. Sanacija pješačkih staza, zidova i kolnika u Zametskoj ulici od kućnog broja 14 do kućnog broja 20
 12. Uređenje odvodnje oborinskih voda i partera ispred objekta Hegedušićeva kućni broj 17, rampe za invalide u Ulici A. K. Rika kućni broj 12 te sanacija odrona na pokosu južno od Zametske ulice kućni broj 51
 13. Postava niske ograde oko zelene površine u Crnčićevoj ulici kod kućnog broja 4
 14. Sadnja penjačica uz potporni zid bukobrana u Medovićevoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 5 do 19
 15. Uređenje površine oko spomenika u Zametskoj ulici između kućnih brojeva 31 i 33
 16. Postava dvije klupe u Zametskoj ulici između kućnih brojeva 31 i 33
 17. Uređenje zelenih površina u Hegedušićevoj ulici
 18. Postava antistres podloge ispod sprava na dječjim igralištima na području Mjesnog odbora Sveti Nikola
 19. Hortikulturno uređenje površine u Ivekovićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 5
 20. Uređenje rampe za invalide na svim pješačkim prijelazima raskrižja ulica Nova Cesta – Lozičina – Vidovićeva
 21. Uređenje rampe za invalide na svim pješačkim prijelazima raskrižja ulica Nova Cesta – Meštrovićeva
 22. Uređenje rampe za invalide na svim pješačkim prijelazima raskrižja ulica Vidovićeva – Meštrovićeva – Udatnog
 23. Uređenje rampe za invalide u Vidovićevoj ulici na pješačkom prijelazu kod autobusnog stajališta
 24. Uređenje pješačkog puta i stubišta od autobusne stanice u Liburnijskoj ulici do pruge
 25. Sanacija kolnog i pješačkog puta uz igralište u Zametskoj ulici istočno od kućnog broja 24
 26. Sanacija nogostupa i postava rukohvata u Ulici Ivana Matetića Ronjgova kod kućnih brojeva 6 i 6A
 27. Proširenje javne rasvjete na nerazvrstanoj cesti u Liburnijskoj ulici između pruge i ceste D8
 28. Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Matetića Ronjgova kod kućnog broja 3
 29. Proširenje javne rasvjete u Zvonimirovoj ulici kod kućnog broja 60 i kućnog broja 62
 30. Zamjena opreme na igralištu u Zametskoj ulici istočno od kućnog broja 24
 31. Uklanjanje kupiništa i odvoz deponiranog otpada sa površine između Ivekovićeve ulice kod kućnog broja 15 i Medovićeve ulice kod kućnog broja 16
 32. Uklanjanje kupiništa i postava zaštitne ograde na zelenu površinu u Hegedušićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 2
 33. Uklanjanje kupiništa i odvoz deponiranog otpada u Hegedušićevoj ulici istočno od kućnog broja 2
 34. Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Baračeva 2 - pravac grad
 35. Sanacija interventne ceste i odvodnje oborinskih voda na uređenoj stazi uz dječje igralište južno od kućnog broja 1 do kućnog broja 9 u Crnčićevoj ulici prema Zametskoj ulici kućni broj 14
 36. Sanacija asfalta u Ulici Ivana Lupisa od raskrižja sa Zametskom ulicom prema kućnom broju 7
 37. Postava ograde uz zelenu površinu u Zametskoj ulici između kućnih brojeva 31 i 33
 38. Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Milutina Baraća između kućnih brojeva 15/1 i 15/2
 39. Uklanjanje kupiništa i postava zaštitne ograde na zelenu površinu u Hegedušićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 2.
 40. Postava zaštitne ograde u Zvonimirovoj ulici na zidovima iznad dječjeg igrališta istočno od kućnog broja 17, te zapadno od kućnog broja 21
 41. Sanacija kolnika i zidova uz kolnik u Zametskoj ulici od kućnog broja 14 do kućnog broja 20
 42. Asfaltiranje završnog sloja na igralištu u Zametskoj ulici istočno od kućnog broja 24
 43. Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Becićevoj ulici sjeveroistočno od kućnog broja 2
 44. Postava rukohvata na pristupnom dijelu puta od Ulice Maria Gennaria kućni broj 21 prema autobusnoj čekaonici kod kućnog broja 15 u Ulici Antuna Kosića Rika
 45. Postava rukohvata na stubištu u Ulici Ivana Lupisa od kućnog broja 16 prema Zametskoj ulici
 46. Uređenje stubišta od Osnovne škole "San Nicolo" prema Ulici Mirka Čurbega
 47. Uređenje rampi za invalide na pješačkim prijelazima u Ulici Milutina Barača, Liburnijskoj ulici, Zametskoj ulici kod kućnih brojeva 12 i 46, Kršinićevoj ulici, Karasovoj ulici, Crnčićevoj ulici, Ulici Krnjevo i na pješačkom prijelazu izdvojenog skretanja iz Zametske ulice u Liburnijsku ulicu
 48. Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Zametska - pravac grad
 49. Sanacija ceste i parkirališta sa odvodnjom oborinskih voda u Ulici Jože Vlahovića kod kućnog broja 12
 50. Izrada glavnog i izvedbenog projekta za uređenje ugibališta u Ulici Giuseppe Carabina kod kućnog broja 12
 51. Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Mirka Čurbega kod kućnih brojeva 3/1, 3/2 i 3/3
 52. Uređenje zida i stubišta u Ivekovićevoj ulici zapadno od kućnog broja 11
 53. Uređenje rampi za invalide na pješačkim prijelazima u Ulici Milutina Barača, Liburnijskoj ulici, Zametskoj ulici kod kućnih brojeva 12 i 46, Kršinićevoj ulici, Karasovoj ulici, Crnčićevoj ulici, Ulici Krnjevo i na pješačkom prijelazu izdvojenog skretanja iz Zametske ulice u Liburnijsku ulicu
 54. Uređenje rampi za unvalide na pješačkim prijelazima:Nova cesta kod toplane, Medovićeva, Meštrovićeva, Ivekovićeva, Becićeva, Hegedušićeva i Ivana Lupisa
 55. Tehnička priprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Liburnijskoj ulici
 56. Rekonstrukcija javne rasvjete na raskrižju Zvonimirove, Zametske i Liburnijske ulice.
 57. Zamjena ograde na južnoj strani igrališta u Zametskoj ulici istočno od kućnog broja 24
 58. Postava klupe u Ivekovićevoj ulici istočno od kućnog broja 3
 59. Dobava i postavljanje modernije sprave na dječjem igralištu u Ulici Kršinićeva broj 26 do 32
 60. Nasipavanje sitnog drobljenca na dječje igralište u Crnčićevoj ulici
 61. Postava ograde na potpornom zidu kod crkve Sv. Nikole Biskupa
 62. Postava rukohvata na stubištu koje povezuje Ulicu Ivana Lupisa i Zametsku ulicu kod kućnog broja 39
 63. Popravak ograde i ličenje cijelom dužinom Ulice Jože Vlahovića – kod pruge
 64. Uređenje parkirališta u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 48
 65. Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta istočno od Osnovne škole "San Nicolo"
 66. Uređenje postojećeg dječjeg igrališta u Karasovoj ulici zapadno od kućnog broja 1
 67. Zamjena postojećih sprava novim na postojećem dječjem igralištu u Karasovoj ulici zapadno od kućnog broja 1
 68. Postava antistres podloge ispod sprava na dječjem igralištu u Karasovoj ulici sjeverno od kućnog broja 6
 69. Zamjena starog tobogana novim na postojećem dječjem igralištu u Karasovoj ulici sjeverno od kućnog broja 6
 70. Uređenje postojećeg dječjeg igrališta u Medovićevoj ulici istočno od kućnog broja 10
 71. Zamjena starog tobogana novim na postojećem dječjem igralištu u Medovićevoj ulici istočno od kućnog broja 10
 72. Uređenje postojećeg dječjeg igrališta i okoliša u Meštrovićevoj ulici istočno od kućnog broja 20
 73. Uređenje postojećeg dječjeg igrališta u Medovićevoj ulici istočno od kućnog broja 21
 74. Zamjena starog tobogana novim na postojećem dječjem igralištu u Medovićevoj ulici istočno od kućnog broja 21
 75. Uređenje postojećeg dječjeg igrališta i zelene površine u Becićevoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 6
 76. Uređenje zelene površine u Liburnijskoj ulici od križanja sa Zametskom ulicom do kućnog broja 6
 77. Uređenje zelene površine u Zvonimirovoj ulici od kućnog broja 56 do kućnog broja 66a
 78. Uklanjanje vegetacije što prerasta na sjeverni nogostup u Liburnijskoj ulici od spoja s Ulicom Jože Vlahovića do spoja s Mjesnim odborom Kantrida
 79. Proširenje javne rasvjete u Ulici Mirka Čurbega od kućnog broja 6/1 do kućnog broja 6/3
 80. Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Ivana Lupisa kod kućnog broja 15
 81. Sanacija stubišta na parkiralištu ispred kućnog broja 1 u Crnčićevoj ulici
 82. Uređenje stubišta na spoju parkirališta sjeverno od kućnog broja 6 u Crnčićevoj ulici sa Novom cestom
 83. Uređenje pješačkog puta između parkirališta sjeverno od kućnog broja 9 u Crnčićevoj ulici i Nove ceste
 84. Uređenje stubišta od pruge prema autobusnom stajalištu u Liburnijskoj ulici južno od kućnog broja 16
 85. Uređenje prilaza stubištu zapadno od kućnog broja 2 u Ulici Udatnoga
 86. Uređenje dječjeg igrališta istočno od Osnovne škole "San Nicolo"
 87. Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Zametska - pravac prigrad
 88. Postava klupe u Ivekovićevoj ulici zapadno od kućnog broja 2
 89. Sadnja drvoreda od kućnog broja 2 u Ivekovićevoj ulici do Ulice Antuna Kosića Rika 17
 90. Sadnja stabala u Ivekovićevoj ulici na ulazu u parkirališta kod kućnih brojeva 2, 4 i 6
 91. Zamjena dotrajalih sprava na dječjim igralištima u Kršinićevoj ulici
 92. Postava antistres podloga u parku u Kršinićevoj ulici
 93. Zamjena dotrajalih sprava na dječjem igralištu u Ulici Udatnoga
 94. Postava antistres podloga u parku u Ulici Udatnoga
 95. Proširenje javne rasvjete u pothodniku ispod Nove ceste u Crnčićevoj ulici kod kućnog broja 4
 96. Rekonstrukcija javne rasvjete u parku u Ulici Giuseppea Carabina kod kućnog broja 12
 97. Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Zametskoj ulici kod kućnog broja 6
 98. Sanacija asfalta dijela Ulice Mirka Čurbega od kućnog broja 6 prema Osnovnoj školi San Nicolo
 99. Uređenje parkirališta u Karasovoj ulici od kućnog broja 3 do kućnog broja 7
 100. Postava treptajućih led markera na nesamaforiziranom pješačkom prijelazu na Novoj cesti
 101. Asfaltiranje parkirališta u Ulici Jože Vlahovića kod kućnog broja 9
 102. Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta istočno od Osnovne škole "San Nicolo"
 103. Obnova porušenih i osušenih stablašica u okućnici kućnog broja 15 u Ulici Ivana Lupisa
 104. Uklanjanje vegetacije što prerasta na sjeverni nogostup u Liburnijskoj ulici od spoja s Ulicom Jože Vlahovića do spoja s Mjesnim odborom Kantrida
 105. Proširenje javne rasvjete na parkiralištu i ulazu u park u Ulici Ivana Matetića Ronjgova kod kućnog broja 2
 106. Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Giuseppea Carabina kod kućnog broja 12
 107. Sadnja stabala na parkiralištu u Ulici Mirka Čurbega kod kućnog broja 6
 108. Uređenje parka za pse u Hegedušićevoj ulici