Projekti u mjesnim odborima


Mapa Rijeke po mjesnim odborima Mjesni odbor BanderovoMjesni odbor BelvederMjesni odbor Brajda - DolacMjesni odbor Brašćine - PulacMjesni odbor BulevardMjesni odbor Centar - SušakMjesni odbor DragaMjesni odbor DrenovaMjesni odbor Gornja VežicaMjesni odbor Gornji ZametMjesni odbor Grad TrsatMjesni odbor GrbciMjesni odbor KantridaMjesni odbor KozalaMjesni odbor KrimejaMjesni odbor LukaMjesni odbor MlakaMjesni odbor OrehovicaMjesni odbor PašacMjesni odbor PećineMjesni odbor PehlinMjesni odbor PodmurviceMjesni odbor PodvežicaMjesni odbor PotokMjesni odbor ŠkoljićMjesni odbor ŠkurinjeMjesni odbor Škurinjska DragaMjesni odbor SrdočiMjesni odbor Sveti KuzamMjesni odbor Sveti NikolaMjesni odbor SvilnoMjesni odbor TurnićMjesni odbor VojakMjesni odbor Zamet

Srdoči

Sveukupno ulaganje iznosi 2.934.613 kuna

 1. Sanacija kolnika i nogostupa Ulice Dinka Šimunovića
 2. Uređenje Ulice Antuna Gustava Matoša
 3. Asfaltiranje dijela Ulice Jurja Dobrile iza kućnih brojeva 23 do 28
 4. Uređenje kolnika, nogostupa i zidova kod kućnog broja 56 u Ulici Marije Grbac.
 5. Postava odbojne ograde u Ulici B. Kašića zapadno od kućnog broja 10 i 12. te uređenje dijela parkirališta u Ulici G. Krkleca prema križanju s Ulicom B. Kašića
 6. Postava tri klupe u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broja 24
 7. Hortikulturno uređenje zelenih površina na području Mjesnog odbora Srdoči
 8. Rekonstrukcija rukohvata i zaštitne ograde na sjeveru Ulice Vladimira Čerine na križanju s Novom cestom 233
 9. Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za proširenje Ulice Vladimira Čerine od kućnog broja 21 do kućnog broja 45
 10. Uređenje zida s ogradom na raskrižju Kurirskog puta i Ulice Tonžino
 11. Sanacija i proširenje ceste u Ulici Markovići od kućnog broja 29a do raskrižja sa Ulicom Tonžino, te sanacija i proširenje ceste u Ulici Tonžino od kućnog broja 9 do raskrižja s Ulicom Markovići
 12. Uređenje stijenskog pokosa i postava dvoredne ograde u Ulici Bartola Kašića zapadno od kućnih brojeva 10 i 12
 13. Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Murini od kućnog broja 7 do kućnog broja 11
 14. Uređenje sjevernog nogostupa u Ulici Marije Grbac zapadno od crkve
 15. Uređenje završnog sloja asfalta u Ulici Antuna Gustava Matoša
 16. Proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Gustava Matoša
 17. Proširenje javne rasvjete u Ulici Kurirski put kod kućnog broja 2 A
 18. Proširenje javne rasvjete u Ulici Diraki kod kućnog broja 2
 19. Hortikulturno uređenje zelenih površina na području Mjesnog odbora Srdoči
 20. Sanacija nogostupa i postava parkovnog rubnjaka u Ulici Tina Ujevića kod kućnih brojeva 15, 17 i 19
 21. Izrada idejnog projekta za uređenje nogostupa u Ulici Miroslava Krleže od kućnog broja 9 do kućnog broja 15
 22. Uređenje ceste u Ulici Srdoči prema kućnom broju 46
 23. Uređenje nogostupa i ograde u Ulici Miroslava Krleže od kućnog broja 9 do kućnog broja 15
 24. Uređenje nerazvrstanih cesta na području Mjesnog odbora Srdoči
 25. Uređenje upojnog bunara u Ulici Bartola Kašića nasuprot kućnog broja 18 i sanacija asfalta kolnika na spoju Ulice Tina Ujevića i Ulice Miroslava Krleže
 26. Nastavak uređenja nogostupa u Ulici Miroslava Krleže od kućnog broja 9 do kućnog broja 15
 27. Hortikulturno uređenje zelenih površina na području Mjesnog odbora Srdoči
 28. Sanacija stupa za zastavu na križanju ulica Mate Lovraka i Miroslava Krleže
 29. Sanacija stjenskog pokosa s južne strane parkirališta u Ulici Bartola Kašića kod kućnih brojeva 22 i 24
 30. Preregulacija prometa raskrižja Ulice GSP233 i Ulice Mate Lovraka
 31. Proširenje javne rasvjete u Ulici Tonžino kod kućnih brojeva 6 i 6 B
 32. Proširenje javne rasvjete u Ulici Dražice kod kućnog broja 121
 33. Hortikulturno uređenje zelenih površina na području Mjesnog odbora Srdoči
 34. Zamjena postojeće umjetne trave novom na igralištu Osnovne škole "Srdoči"
 35. Hortikulturno uređenje površine u Ulici Bartola Kašića zapadno od kućnih brojeva 10 i 12
 36. Sanacija kolnika u Ulici Ive Vojnovića kod kućnog broja 2
 37. Asfaltiranje dijela prometnice u Ulici Tina Ujevića između kućnih brojeva 11 i 13
 38. Sanacija kolnika i rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Josipa Voltića od kućnog broja 11 do kućnog broja 19
 39. Proširenje javne rasvjete u Ulici Markovići od kućnog broja 1 do kućnog broja 10., -Proširenje javne rasvjete u Ulici Kurirski put od kućnog broja 2 A do kućnog broja 25. -Proširenje javne rasvjete pored dječjeg igrališta u Ulici Bartola Kašića te -Proširenje javne rasvjete u Ulici Markovići kod kućnog broja 1.
 40. Hortikulturno uređenje zelenih površina na području Mjesnog odbora Srdoči
 41. Sanacija dijela sjevernog nogostupa u Ulici Mate Lovraka
 42. Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Jurja Dobrile kod kućnog broja 27
 43. Postava rubnjaka u Ulici Gustava Krkleca istočno od kućnog broja 6
 44. Uklanjanje nepoželjne vegetacije uz šetnicu Srdoči - Bezjaki
 45. Proširenje javne rasvjete u Ulici Tonžino kod kućnog broja 9
 46. Proširenje javne rasvjete na stubama u Ulici Baćići kod kućnog broja 30 C
 47. Proširenje javne rasvjete na stubama u Ulici Miroslava Krleže kod kućnog broja 15
 48. Sanacija kolnika Ulice Josipa Mohorića od spoja sa Ulicom Slavka Hrvatina kod kućnog broja 20 do spoja sa Ulicom Marije Grbac kod kućnog broja 56
 49. Sanacija kolnika Ulice Tina Ujevića zapadno od kućnog broja 47
 50. Izrada elaborata analize prometno tehničkih uvjeta za izgradnju rotora na križanju Ulice Bartola Kašića i Ulice Mate Lovraka
 51. Izrada elaborata analize prometno tehničkih uvjeta za izgradnju rotora na križanju Ulice Bartola Kašića i Ulice Miroslava Krleže
 52. Sanacija dijela kolnika u Ulici Miroslava Krleže od kućnog broja 9 do kućnog broja 15
 53. Postava rukohvata na stubištu koje spaja Ulicu Josipa Voltića i Ulicu Baćići
 54. Postava rukohvata u Ulici Gustava Krkleca istočno i zapadno od kućnog broja 2
 55. Sanacija dijela kolnika u Ulici Kurirski put od kućnog broja 10 prema kućnom broju 24, uključivo rješavanje odvodnje oborinskih voda i postava prometne signalizacije
 56. Postava slavine s pitkom vodom i ljuljačke na dječjem igralištu u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnog broja 24
 57. Postava antistres podloge ispod sprave, uređenje površine i sadnja stabala na dječjem igralištu u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnog broja 24
 58. Postava slavine s pitkom vodom uz igrališta u Ulici Bartola Kašića sjeverno od kućnog broja 14
 59. Uređenje površine uz slavinu s pitkom vodom uz igrališta u Ulici Bartola Kašića sjeverno od kućnog broja 14
 60. Uklanjanje nepoželjne vegetacije uz šetnicu Srdoči – Bivio
 61. Zamjenski prioritet: Uređenje površine uz slavinu s pitkom vodom na dječjem igralištu u Ulici Srdoči južno od kućnog broja 59
 62. Sanacija kolnika u Ulici Tina Ujevića od kućnog broja 16 do kućnog broja 22
 63. Sanacija kolnika i rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Tonžino kod kućnih brojeva 21 i 22
 64. Sanacija dijela Ulice Tina Ujevića od kućnog broja 11 do 15, od kućnog broja 6 do 16 te kod kućnih brojeva 31, 35 i 45
 65. Realizacija projekta povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Mate Lovraka u blizini dječjeg vrtića "Srdoči"
 66. Rješavanje odvodnje oborinske vode u Ulici Markovići kod kućnog broja 25, sanacija dijela kolnika u Ulici Murini od kućnog broja 13 prema kućnom broju 18 te dijela Ulice A. Modrušana počev od Osnovne škole "Srdoči".
 67. Početak radova na sanaciji nogostupa i postava prometnog ogledala u Ulici Bartola Kašića od raskrižja s Ulicom Miroslava Krleže prema kućnom broju 5
 68. Izrada projekta uređenja parka u Ulici Tonžino jugoistočno od kućnog broja 22