Projekti u mjesnim odborima


Mapa Rijeke po mjesnim odborima Mjesni odbor BanderovoMjesni odbor BelvederMjesni odbor Brajda - DolacMjesni odbor Brašćine - PulacMjesni odbor BulevardMjesni odbor Centar - SušakMjesni odbor DragaMjesni odbor DrenovaMjesni odbor Gornja VežicaMjesni odbor Gornji ZametMjesni odbor Grad TrsatMjesni odbor GrbciMjesni odbor KantridaMjesni odbor KozalaMjesni odbor KrimejaMjesni odbor LukaMjesni odbor MlakaMjesni odbor OrehovicaMjesni odbor PašacMjesni odbor PećineMjesni odbor PehlinMjesni odbor PodmurviceMjesni odbor PodvežicaMjesni odbor PotokMjesni odbor ŠkoljićMjesni odbor ŠkurinjeMjesni odbor Škurinjska DragaMjesni odbor SrdočiMjesni odbor Sveti KuzamMjesni odbor Sveti NikolaMjesni odbor SvilnoMjesni odbor TurnićMjesni odbor VojakMjesni odbor Zamet

Podmurvice

Sveukupno ulaganje iznosi 2.112.676 kuna

 1. Postava rukohvata u Ulici Hahlić od kućnog broja 17 do kućnog broja 19, Ulici Frane Mladinića od kućnog broja 2 do kućnog broja 4, Ličkoj ulici od kućnog broja 5 do kućnog broja 9 te u Bihaćkoj ulici južno i jugoistočno od kućnog broja 3.
 2. Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Čandekovoj ulici istočno od kućnog broja 8
 3. Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Čandekovoj ulici istočno od kućnog broja 8
 4. Uređenje zelene površine u Ulici Hahlić sjeverno od kućnog broja 27
 5. Uređenje zelene površine u Ulici Maria Špilera južno od kućnog broja 7
 6. Uređenje zelene površine u Ulici Emilia Randića istočno od kućnog broja 1b
 7. Izrada betonskog platoa ispod klupa kod joga u Čandekovoj ulici sjeverno od kućnog broja 8.
 8. Uređenje potpornog zida i stubišta u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 14
 9. Sanacija ceste i parkirališta od Ulice Rudolfa Tomšića kod broja 27 do kućnog broja 8 u Bakarskoj ulici, te sanacija stubišta u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 10
 10. Uređenje parkirališta u Ulici Rudolfa Tomšića kod kućnog broja 27/4
 11. Uređenje površine za spremnike za komunalni otpad na području Mjesnog odbora Podmurvice
 12. Sanacija zidova u Čandekovoj ulici kod kućnog broja 8
 13. Sanacija potpornih zidova u Bihaćkoj ulici kod kućnog broja 3
 14. Uređenje površine tlakovcem u Ulici Franje Mladenića sa sjeverne strane kućnih brojeva 6a i 6b
 15. Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje prometnice u Ulici Hahlić zapadno od kućnih brojeva 8 i 10
 16. Proširenje javne rasvjete u Bribirskoj ulici između kućnog broja 8 i kućnog broja 10
 17. Proširenje javne rasvjete prema igralištu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8
 18. Proširenje javne rasvjete u Ulici Plase kod kućnog broja 12
 19. Proširenje javne rasvjete u Ulici Plase kod kućnog broja 14.
 20. Uređenje mediteranskog parka u Ličkoj ulici kod kućnog broja 8
 21. Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Čandekovoj ulici istočno od kućnog broja 8
 22. Postava rukometnog gola na igralištu u Vukovarskoj ulici jugozapadno od kućnog broja 58.
 23. Uređenje stubišta s postavom rukohvata u Ulici Antuna Marčelje Viškovića
 24. Hortikulturno uređenje površine u Bribirskoj ulici južno od kućnog broja 14
 25. Uređenje mediteranskog parka u Ličkoj ulici kod kućnog broja 8
 26. Uređenje površine u Dubrovačkoj ulici sjeverno od kućnog broja 1
 27. Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Čandekovoj ulici istočno od kućnog broja 8.
 28. Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Plase od kućnog broja 17 prema Ulici Vrh Seline, te do kućnog broja 27 u Ulici Rudolfa Tomšića
 29. Postava rukohvata na stubama u Ličkoj ulici od kućnog broja 14 prema kućnom broju 8
 30. Sanacija pješačkog prolaza i zidova od kućnog broja 2 u Čandekovoj ulici prema kućnom broju 53 u Vukovarskoj ulici
 31. Proširenje javne rasvjete u Vukovarskoj ulici između kućnog broja 99 i kućnog broja 134
 32. Proširenje javne rasvjete u Delničkoj ulici između kućnog broja 9 i kućnog broja 12
 33. Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Emilija Randića između kućnog broja 16 i 20
 34. Proširenje javne rasvjete u Čepićkoj ulici kod kućnog broja 12B
 35. Postava ograde na dječjem igralištu u Dubrovačkoj ulici južno od kućnog broja 1
 36. Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Dubrovačkoj ulici južno od kućnog broja 1
 37. Djelomično uređenje okoliša dječjeg igrališta u Ulici Emilija Randića južno od kućnog broja 11
 38. Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Čepićka - pravac prigrad
 39. Nastavak uređenja mediteranskog parka u Ličkoj ulici kod kućnog broja 8
 40. Uređenje nogostupa na prilazu dječjem igralištu u Ulici Emilija Randića južno od kućnog broja 11
 41. Postava svjetlećeg znaka pješačkog prijelaza na postojećem stupu u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130
 42. Nastavak uređenja nogostupa u Ulici Franje Mladenića prema Ulici Plase
 43. Proširenje javne rasvjete u Ulici Lužine kod kućnog broja 7/1
 44. Nastavak uređenja mediteranskog parka u Ličkoj ulici kod kućnog broja 8
 45. Opremanje mediteranskog parka u Ličkoj ulici kod kućnog broja 8
 46. Tehnička priprema za uređenje zelene površine u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9
 47. Tehnička priprema za uređenje površine za kućne ljubimce - pse, u Ulici Plase kod kućnog broja 6/2
 48. Sanacija stubišta u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 16
 49. Uređenje parka za istrčavanje pasa u Ulici Plase sjeverno od kućnog broja 6/2
 50. Izrada dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Vukovarska - pravac prigrad
 51. Sanacija kamenog zida i postava letvi za sjedenje na sportskom igralištu u Dubrovačkoj ulici sjeverno od kućnog broja 1
 52. Proširenje javne rasvjete u Ulici Rujevica od kućnog broja 1/3 do kućnog broja 1
 53. Proširenje javne rasvjete na igralištu u Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 1
 54. Nastavak uređenja nogostupa u Ulici Plase od kućnog broj 11 prema Ulici Hahlić
 55. Sanacija kolnika uključivo postava rubnjaka u Ulici Rujevica od kućnog broja 1 prema kućnom broju 4
 56. Sanacija pješačkog prolaza i stubišta od kućnog broja 90 u Vukovarskoj ulici prema kućnom broju 1 u Delničkoj ulici
 57. Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Ćepićka
 58. Sadnja biljnog materijala u Čandekovoj ulici sjeverno od kućnog broja 8 i Ulici Branimira Markovića kod kućnih brojeva 7 i 9
 59. Nastavak uređenja zelene površine u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9
 60. Nastavak uređenja parka za istrčavanje pasa u Ulici Plase sjeverno od kućnog broja 6/2
 61. Raščišćavanje samonikle sastojine i uklanjanje deponiranog otpada sa zelene površine u Čandekovoj ulici zapadno od kućnog broja 8
 62. Tehnička priprema za uređenje zelene površine u rekreacijski park sa fitness spravama u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10
 63. Proširenje javne rasvjete od Ulice Plase kod kućnog broja 8 do Ulici Hahlić kod kućnog broja 11
 64. Uređenje zelene površine u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9
 65. Uređenje parka za istrčavanje pasa u Ulici Plase sjeverno od kućnog broja 6/2
 66. Opremanje parka za istrčavanje pasa u Ulici Plase sjeverno od kućnog broja 6/2
 67. Dobava i postava opreme na sportskom igralištu u Dubrovačkoj ulici sjeverno od kućnog broja 1
 68. Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 2
 69. Proširenje javne rasvjete u Čepićkoj ulici kod kućnog broja 2 i kućnog broja 4
 70. Proširenje javne rasvjete u Ulici Plase kod kućnog broja 6/3
 71. Uređenje neasfaltiranih površina u ulicama Hahlić kod kućnog broja 10 i Plase južno od kućnog broja 8
 72. Nastavak opremanja zelene površine u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9
 73. Nastavak opremanja parka za istrčavanje pasa u Ulici Plase sjeverno od kućnog broja 6/2
 74. Postava klupa u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 17
 75. Uređenje zelene površine u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 17
 76. Korekcija nivelete prometnice u Ulici Hahlić