Projekti u mjesnim odborima


Mapa Rijeke po mjesnim odborima Mjesni odbor BanderovoMjesni odbor BelvederMjesni odbor Brajda - DolacMjesni odbor Brašćine - PulacMjesni odbor BulevardMjesni odbor Centar - SušakMjesni odbor DragaMjesni odbor DrenovaMjesni odbor Gornja VežicaMjesni odbor Gornji ZametMjesni odbor Grad TrsatMjesni odbor GrbciMjesni odbor KantridaMjesni odbor KozalaMjesni odbor KrimejaMjesni odbor LukaMjesni odbor MlakaMjesni odbor OrehovicaMjesni odbor PašacMjesni odbor PećineMjesni odbor PehlinMjesni odbor PodmurviceMjesni odbor PodvežicaMjesni odbor PotokMjesni odbor ŠkoljićMjesni odbor ŠkurinjeMjesni odbor Škurinjska DragaMjesni odbor SrdočiMjesni odbor Sveti KuzamMjesni odbor Sveti NikolaMjesni odbor SvilnoMjesni odbor TurnićMjesni odbor VojakMjesni odbor Zamet

Krimeja

Sveukupno ulaganje iznosi 492.306 kuna

 1. Sanacija oštećenja nogostupa na raznim lokacijama na području mjesnog odbora
 2. Sanacija oštećenog zida u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 9
 3. Sanacija protukliznim asfaltom dijela Ulice Podvoljak na spoju sa Kumičićevom ulicom
 4. Sanacija stubišta na prilazu kućnom broju 41a u Kumičićevoj ulici
 5. Sanacija dijela stubišta u Prolazu Josipa Radinovića na spoju sa Ulicom Danijela Godine
 6. Sanacija pješačkog prolaza u Kumičićevoj ulici uz kućni broj 57
 7. Proširenje javne rasvjete u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 10
 8. Hortikulturno uređenje stjenskog pokosa u Ulici Krimeja zapadno od boćališta
 9. Uređenje zelenih površina u ulici Krimeja kod kućnog broja 13, u Ulici braće Horvatić te u okolišu zgrade Kumičićeva 3a.
 10. Postava dva rukohvata na stubištu u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 6
 11. Proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 6
 12. Nadogradnja postojećeg ogradnog zida u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 4
 13. Sadnja stabala u dogovoru s Mjesnim odborom Krimeja
 14. Uređenje pješačke staze sa postavom rukohvata u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 20
 15. Proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 20
 16. Uređenje pristupa ulazu u sklonište u Kumičićevoj ulici kod kućnog broja 13
 17. Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Drage Gervaisa kućni broj 12
 18. Sanacija dijela kolnika u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 6
 19. Sanacija dijela kolnika u Ulici Danijela Godine od kućnog broja 3 do kućnog broja 5
 20. Uređenje stubišta i postava rukohvata u Kumičićevoj ulici kod kućnog broja 50
 21. Sanacija kolnika i nogostupa u ulicama Eugena Kumičića, Kvaternikova, Krimeja, Drage Gervaisa i Danijela Godine
 22. Uređenje zelene površine u Ulici Eugena Kumičića kod kućnog broja 3a
 23. Proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 15
 24. Postava ljuljačke na dječjem igralištu u Ulici Eugena Kumičića kod kućnog broja 57
 25. Postava antistres podloge ispod sprave i uređenje partera na dječjem igralištu u Ulici Eugena Kumičića kod kućnog broja 57
 26. Postava tobogana i klackalice na dječjem igralištu u Ulici Krimeja kod kućnog broja 13
 27. Postava antistres podloge ispod sprave na dječjem igralištu u Ulici Krimeja kod kućnog broja 13
 28. Postava tobogana na dječjem igralištu u Ulici Danijela Godine kod kućnog broja 6
 29. Postava antistres podloga ispod sprave na dječjem igralištu u Ulici Danijela Godine kod kućnog broja 6
 30. Postava tobogana na dječjem igralištu u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 12
 31. Postava antistres podloga ispod sprava na dječjem igralištu u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 12
 32. Postava tobogana na dječjem igralištu u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 4
 33. Postava antistres podloga ispod sprava na dječjem igralištu u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 4
 34. Građevinski radovi na raznim lokacijama na području mjesnog odbora
 35. Uređenje okoliša u Ulici Eugena Kumičićeva kod kućnog broja 41a
 36. Ličenje zaštitnih ograda u Ulici Eugena Kumičića kod kućnih brojeva 12, 11, 41a, Ulici Krimeja kod kućnog broja 26 i Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 12