Projekti u mjesnim odborima


Mapa Rijeke po mjesnim odborima Mjesni odbor BanderovoMjesni odbor BelvederMjesni odbor Brajda - DolacMjesni odbor Brašćine - PulacMjesni odbor BulevardMjesni odbor Centar - SušakMjesni odbor DragaMjesni odbor DrenovaMjesni odbor Gornja VežicaMjesni odbor Gornji ZametMjesni odbor Grad TrsatMjesni odbor GrbciMjesni odbor KantridaMjesni odbor KozalaMjesni odbor KrimejaMjesni odbor LukaMjesni odbor MlakaMjesni odbor OrehovicaMjesni odbor PašacMjesni odbor PećineMjesni odbor PehlinMjesni odbor PodmurviceMjesni odbor PodvežicaMjesni odbor PotokMjesni odbor ŠkoljićMjesni odbor ŠkurinjeMjesni odbor Škurinjska DragaMjesni odbor SrdočiMjesni odbor Sveti KuzamMjesni odbor Sveti NikolaMjesni odbor SvilnoMjesni odbor TurnićMjesni odbor VojakMjesni odbor Zamet

Kozala

Sveukupno ulaganje iznosi 1.025.969 kuna

 1. Postava rukohvata u Laginjinoj ulici kod kućnog broja 16a
 2. Označavanje parkirnih mjesta za motocikle u Trinajstićevoj ulici uz garaže između kućnih brojeva 6 i 8a.
 3. Sanacija zida u Ulici Kalvarija nasuprot kućnih brojeva 21 do 40
 4. Uređenje površine uz drvored u Baštijanovoj ulici od kućnog broja 19 do Volčićevog trga kućni broj 2
 5. Uređenje zelene površine u Ulici Vjenceslava Novaka uz kućni broj 5
 6. Postava klupe na boćarskom jogu Volčićev trg broj 2.
 7. Dodatno uređenje dječjeg igrališta na Volčićevom trgu
 8. Uklanjanje kupiništa u Ulici Ante Kovačića između toplane, parkirališta i zgrade kućni broj 14 i kućni broj 16
 9. Sanacija nogostupa u Brajšinoj ulici od kućnog broja 26 do kućnog broja 30
 10. Sanacija puta u Lorenzovom prolazu od kućnog broja 1 do kućnog broja 9
 11. Sanacija zida u cijeloj dužini u Ulici Uspon Vlaha Bukovca
 12. Tehnička priprema za proširenje javne rasvjete u Parku Vladimira Nazora
 13. Postava demontažnih stupića na ulazima u Park Vladimira Nazora sa zapadne strane
 14. Postava demontažnih stupića u Ulici Ante Kovačića sjeverno od kućnog broja 21
 15. Postava klupa u Trinajstićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 8a
 16. Raščišćavanje zelene površine u Ulici Ante Kovačića sjeveroistočno od kućnog broja 14
 17. Sanacija dijela kolnika u Ulici Kalvarija kod kućnog broja 27
 18. Sanacija i nadvišenje parapetnog zida na nogostupu u Brajšinoj ulici sjeverno od kućnog broja 26
 19. Sanacija stubišta u Ulici Aleksandra Mamića kod kućnog broja 9 prema Ulici Franca Prešerna
 20. Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Ante Kovačića kod kućnih brojeva 7 i 21
 21. Sanacija potpornog zida u Ulici Kalvarija kod kućnog broja 31
 22. Proširenje javne rasvjete na okretištu u Ulici Kalvarija kod kućnog broja 40
 23. Postava zaštitne ograde uz sportsko igralište Osnovne škole "Kozala" u Ulici Ante Kovačića istočno od kućnog broja 21
 24. Sanacija odvodnje oborinske vode na zelenoj površini u Ulici Ante Kovačića južno od kućnog broja 21
 25. Ličenje i djelomična sanacija ograde u Ulici Ante Kovačića južno od kućnog broja 12
 26. Sanacija stubišta sa postavom rukohvata u Laginjinoj ulici između kućnog broja 16a i 16
 27. Sanacija stubišta u Ulici Aleksandra Mamića kod kućnog broja 9 prema Ulici Franca Prešerna
 28. Postava rukohvata u Ulici Aleksandra Mamića kod kućnog broja 7 i u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 9
 29. Sanacija pješačke staze u Ulici Bože Milanovića kod kućnog broja 30
 30. Izrada projekta proširenja javne rasvjete u Parku Vladimira Nazora - druga faza
 31. Postava zaštitne ograde uz sportsko igralište Osnovne škole "Kozala" u Ulici Ante Kovačića istočno od kućnog broja 21
 32. Postava slavine sa pitkom vodom u parku Kozala na Volčićevom trgu
 33. Rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete u Parku Vladimira Nazora
 34. Uređenje parka za pse u Ulici Petra Kobeka
 35. Sanacija nogostupa u Brajšinoj ulici od kućnog broja 8 do kućnog broja 24
 36. Dodatni prioritet: Sanacija površine između kućnog broja 11a u Laginjinoj ulici i kućnih brojeva 1 i 3 u Finderleovim stubama, te Sanacija odvodnje oborinskih voda na križanju Ulice Bože Milanovića i Ulice Mići Voljak
 37. Postava zaštitne ograde oko zelene površine na Volčićevom trgu istočno od broja 2
 38. Proširenje javne rasvjete u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 25 A
 39. Proširenje javne rasvjete u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 25
 40. Nastavak proširenja javne rasvjete u Parku Vladimira Nazora
 41. Sanacija dijela kolnika kod kućnog broja 31 u Brajšinoj ulici
 42. Sanacija dijela kolnika u Ulici Bože Milanovića od kućnog broja 27 do kućnog broja 31
 43. Sanacija dijela kolnika od Volčićevog trga kod kućnog broja 2 do Ulice Petra Kobeka kod kućnog broja 13
 44. Postava zaštitne ograde u Brajšinoj ulici između kućnog broja 12 i kućnog broja 14
 45. Postava zaštitne ograde u Brajšinoj ulici između kućnog broja 14 i kućnog broja 16, te uklanjanje ostatka betonskog temelja
 46. Sanacija dijela kolnika i nogostupa u Baštijanovoj ulici od kućnog broja 26 do kućnog broja 54
 47. Sanacija nogostupa u Baštijanovoj ulici kod kućnih brojeva 9., 26 i 32
 48. Sanacija dijela pješačke staze i gazišta u Brajšinoj ulici kod kućnog broja 11
 49. Postava tabela sa znakom "zabranjeno za pse" u sve parkove na Kozali
 50. Postava slavine sa pitkom vodom u parku Kozala na Volčićevom trgu
 51. Sanacija odvodnje oborinskih voda na križanju ulica Bože Milanovića i Mići Voljak