Projekti u mjesnim odborima


Mapa Rijeke po mjesnim odborima Mjesni odbor BanderovoMjesni odbor BelvederMjesni odbor Brajda - DolacMjesni odbor Brašćine - PulacMjesni odbor BulevardMjesni odbor Centar - SušakMjesni odbor DragaMjesni odbor DrenovaMjesni odbor Gornja VežicaMjesni odbor Gornji ZametMjesni odbor Grad TrsatMjesni odbor GrbciMjesni odbor KantridaMjesni odbor KozalaMjesni odbor KrimejaMjesni odbor LukaMjesni odbor MlakaMjesni odbor OrehovicaMjesni odbor PašacMjesni odbor PećineMjesni odbor PehlinMjesni odbor PodmurviceMjesni odbor PodvežicaMjesni odbor PotokMjesni odbor ŠkoljićMjesni odbor ŠkurinjeMjesni odbor Škurinjska DragaMjesni odbor SrdočiMjesni odbor Sveti KuzamMjesni odbor Sveti NikolaMjesni odbor SvilnoMjesni odbor TurnićMjesni odbor VojakMjesni odbor Zamet

Kantrida

Sveukupno ulaganje iznosi 4.798.903 kuna

 1. Uređenje raskrižja ulica Liburnijska i Bujska sjeverna strana
 2. Uređenje i asfaltiranje Puta Frane Juretića do Doma umirovljenika
 3. Uređenje parapetnog zida duž Ulice Silva Lovre Milenića od kućnog broja 33 do kod kućnog broja 41 i betoniranje oko kućnog broja 33
 4. Sanacija potpornog zida, stubišta, pristupnog puta i odvodnje oborinske vode u Ulici Vere Bratonje kod kućnog broja 26
 5. Asfaltiranje prilaznog puta u Istarskoj ulici kod kućnih brojeva 70 i 72
 6. Uređenje zaštitnog potpornog zida u Pionirskoj ulici sjeverno od kućnog broja 2
 7. Sanacija kolnika u Ulici Đure Cattija
 8. Sanacija kamenog zida u Istarskoj ulici od kućnog broja 52 do kućnog broja 56 te sanacija dijela stijenskog pokosa u Pionirskoj ulici kod kućnog broja 2
 9. Uređenje zelene površine u Bujskoj ulici kod kućnog broja 11
 10. Uređenje zelene površine u Pionirskoj ulici kod kućnog broja 2
 11. Uređenje okoliša sa postavom niske ograde u Bujskoj ulici kod kućnih brojeva 19 do 21
 12. Uređenje zelene površine u Bujskoj ulici kod kućnog broja 15
 13. Uređenje zelene površine u Ulici Marina Jakominića južno od kućnih brojeva 2 i 4.
 14. Izrada idejnog projekta, te ishođenje lokacijske dozvole za uređenje autobusnog ugibališta na križanju Liburnijske ulice i južne strane Ulice Vere Bratonje
 15. Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje parkirališta u naselju Marčeljeva Draga južno od tenis terena
 16. Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje ugibališta iza Osnovne Škole "Kantrida" u Labinskoj ulici, te pristupnog puta sa zapadne strane od Creske ulice
 17. Uređenje dijela Pionirske ulice kod kućnih brojeva 44 i 46
 18. Proširenje javne rasvjete u Izviđačkoj ulici kod kućnog broja 9
 19. Proširenje javne rasvjete u Istarskoj ulici kod kućnih brojeva 57 i 59
 20. Proširenje javne rasvjete u Ulici Ljubljanska cesta kod kućnog broja 26A.
 21. Dobava i postava slavine sa pitkom vodom na dječje igralište u Ulici Ede Jardasa zapadno od kućnog broja 42
 22. Uklanjanje nepoželjne vegetacije u Istarskoj ulici od kućnog broja 72 do okretišta autobusa
 23. Sanacija kolnika i nogostupa u Ulici Portić od kućnog broja 3 do Pulske ulice
 24. Sanacija dijela kolnika i nogostupa u Ulici Portić od kućnog broja 3 do kućnog broja 2a
 25. Uređenje parapetnog zida duž Istarske ulice od kućnog broja 74 do okretišta linije 1 (Bivio) te sanacija parkirališta u Ulici Đuro Catti kod kućnog broja 2
 26. Sanacija parkirališta i dijela kolnika u Ulici Đuro Catti kod kućnog broja 2.
 27. Uklanjanje nepoželjne vegetacije u Istarskoj ulici od kućnog broja 72 do okretišta autobusa.
 28. Uređenje Bujske ulice kod kućnih brojeva 11 i 15
 29. Sanacija nepoželjne vegetacije i postava zaštitne mreže u Pulskoj ulici od kućnog broja 46 do kućnog broja 48
 30. Sanacija parkirališta u Bujskoj ulici južno od kućnog broja 25
 31. Sanacija nepoželjne vegetacije na sjevernoj strani Ulice Ljubljanska cesta prema Matuljima
 32. Postava rukohvata na stubištu u Istarskoj ulici kod kućnog broja 24
 33. Sanacija potpornog zida u Lovranskoj ulici na parkiralištu ispred kućnog broja 10
 34. Postava novog asfalta u Istarskoj ulici od kućnog broja 28 do kućnog broja 38
 35. Uređenje nogostupa u Pulskoj ulici kod kućnog broja 5
 36. Uređenje sjeverne strane raskrižja Liburnijske ulice i Bujske ulice
 37. Uređenje Puta Frane Juretića-prilaz Domu umirovljenika Kantrida te uređenje stjenskog pokosa i okoliša zgrade kućni broj 15 u Bujskoj ulici.
 38. Sanacija parkirališta i dijela kolnika u Ulici Đuro Catti kod kućnog broja 2
 39. Rješavanje odvodnje oborinskih voda sa postavom rubnjaka u Bujskoj ulici kod kućnog broja 12
 40. Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Liburnijska -Vere Bratonje - pravac prigrad
 41. Raščišćavanje neograđene zelene površine u Ulici Đuro Catti kod kućnog broja 2 i uz stubište prema Istarskoj ulici
 42. Uređenje okoliša crkve i izvedba zida u Bujskoj ulici od kućnog broja 23 do kućnog broja 30
 43. Raščišćavanje kupine i prilaznog puta u Istarskoj ulici jugoistočno od kućnog broja 60
 44. Uređenje okoliša u Ulici Silva Milenića Lovre kod kućnog broja 27
 45. Proširenje javne rasvjete između Pionirske ulice kod kućnog broja 2 i Ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 23
 46. Proširenje javne rasvjete u Ulici Ede Jardasa od kućnog broja 42 do kućnog broja 46
 47. Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Creskoj ulici
 48. Uređenje stepenica i rukohvata na spoju Ulice Ivana Milčetića kod kućnog broja 2 sa Ulicom Ede Jardasa i postava zaštitne ograde južno od kućnog broja 2
 49. Asfaltiranje južnog dijela nogostupa Labinske ulice od autobusnog stajališta do Izviđačke ulice
 50. Uređenje južnog dijela stubišta u Pionirskoj ulici do bivšeg okretišta u Liburnijskoj ulici
 51. Sanacija južnog nogostupa u Liburnijskoj ulici od raskrižja s Labinskom ulicom do raskrižja s Ulicom Vere Bratonje
 52. Uređenje južne strane kolnika na križanju Ulice Silva Milenića Lovre prema Ulici Marina Jakominića
 53. Uređenje parapetnog zida duž južnog nogostupa u Liburnijskoj ulici od križanja s Ulicom Vere Bratonje do Bujske ulice
 54. Uređenje parapetnog zida duž nogostupa u Bujskoj ulici od kućnog broja 11 do kućnog broja 13
 55. Postava ograde na ulazu u zgradu u Ulici Ede Jardasa od kućnog broja 4 do kućnog broja 6 i ličenje postojeće ograde u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 9
 56. Postava ograde u Opatijskoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 27
 57. Hortikulturno uređenje okoliša u Bujskoj ulici od kućnog broj 20 do kućnog broja 24
 58. Orezivanje stabala u Bujskoj ulici od kućnog broja 20 do kućnog broja 24 i na dječjem igralištu
 59. Proširenje javne rasvjete u Ulici Vere Bratonje kod kućnog broja 21
 60. Postava rubnjaka i asfaltiranje dijela Ulice Minakov put od kućnog broja 2 do kućnog broja 8 te dijela Lovranske ulice od kućnog broja 1 do križanja s Pulskom ulicom
 61. Asfaltiranje dijela Brsečke ulice kod kućnog broja 2 sa rješavanjem odvodnje oborinskih voda
 62. Uređenje dijela nogostupa u Ulici Marina Jakominića od raskrižja s Ulicom Silva Milenića Lovre prema Marčeljevoj Dragi
 63. Izrada idejnog projekta za uređenje autobusnog ugibališta na križanju Liburnijske ulice i južne strane Ulice Vere Bratonje
 64. Uređenje okoliša crkve i izvedba zida u Bujskoj ulici od kućnog broja 23 do kućnog broja 30
 65. Hortikulturno uređenje užeg okoliša zgrade u Ulici Mate Balote od kućnog broja 31 do kućnog broja 33
 66. Raščišćavanje zelene površine u Ulici Ivana Milčetića sjeverno od kućnih brojeva 2 do 8 i postava ograde južno od kućnog broja 2
 67. Uređenje okoliša u Ulici Silva Milenića Lovre kod kućnog broja 27
 68. Proširenje javne rasvjete između Ulice Silva Mladenića Lovre i Kastavske ulice
 69. Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Milčetića između kućnog broja 2 i kućnog broja 6
 70. Proširenje javne rasvjete u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 39
 71. Proširenje javne rasvjete u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 57
 72. Rješavanje odvodnje oborinskih voda, asfaltiranje odvojka i postava rukohvata u Liburnijskoj ulici kod kućnog broja 7
 73. Sanacija asfalta na križanju Ulice Vere Bratonje i Bujske ulice kod kućnog broja 36 te između garaža u Bujskoj ulici kod kućnog broja 38
 74. Sanacija stubišta u Liburnijskoj ulici kod kućnog broja 22
 75. Zamjenski prioritet: Sanacija stubišta i pokosa u Ulici Silva Milenića Lovre sjeverno od kućnog broja 6
 76. Uređenje stjenskog pokosa u Opatijskoj ulici
 77. Uređenje stjenskog pokosa u Ulici Podkoludrica
 78. Rekonstrukcija javne rasvjete šetnice na obalnom putu na Costabelli