Projekti u mjesnim odborima


Mapa Rijeke po mjesnim odborima Mjesni odbor BanderovoMjesni odbor BelvederMjesni odbor Brajda - DolacMjesni odbor Brašćine - PulacMjesni odbor BulevardMjesni odbor Centar - SušakMjesni odbor DragaMjesni odbor DrenovaMjesni odbor Gornja VežicaMjesni odbor Gornji ZametMjesni odbor Grad TrsatMjesni odbor GrbciMjesni odbor KantridaMjesni odbor KozalaMjesni odbor KrimejaMjesni odbor LukaMjesni odbor MlakaMjesni odbor OrehovicaMjesni odbor PašacMjesni odbor PećineMjesni odbor PehlinMjesni odbor PodmurviceMjesni odbor PodvežicaMjesni odbor PotokMjesni odbor ŠkoljićMjesni odbor ŠkurinjeMjesni odbor Škurinjska DragaMjesni odbor SrdočiMjesni odbor Sveti KuzamMjesni odbor Sveti NikolaMjesni odbor SvilnoMjesni odbor TurnićMjesni odbor VojakMjesni odbor Zamet

Banderovo

Sveukupno ulaganje iznosi 269.095 kuna

 1. Sanacija dijela kolnika u Ulici Braće Branchetta od kućnog broja 1 do kućnog broja 11
 2. Postava zaštitne ograde na igralištu u Vukovarskoj ulici jugozapadno od kućnog broja 58
 3. Postava rukometnog gola na igralištu u Vukovarskoj ulici jugozapadno od kućnog broja 58
 4. Djelomična sanacija potpornog zida na stubama u Velebitskoj ulici od kućnog broja 4 prema Ulici dr. Frana Kresnika
 5. Sanacija potpornog zida u Ulici Mire Radune Ban između kućnog broja 3 i javnog skloništa
 6. Sanacija nogostupa u Ulici braće Branchetta od kućnog broja 31 do kućnog broja 37a
 7. Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje stubišta koje povezuje Ogulinsku ulicu sa odvojkom Vukovarske ulice - prilaz prema Tehničkom fakultetu
 8. Nastavak uređenja nogostupa kod kućnog broja 23 i 29 te sanacija odvodnje oborinskih voda na prilazu kućnom broju 21/1 u Ulici Braće Branchetta
 9. Postava klupa kod sportskog igrališta u Vukovarskoj ulici južno od kućnog broja 58
 10. Uređenje platoa uz postavu klupa kod sportskog igrališta i orezivanje zelenila u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 58
 11. Uređenje parka za pse u Ulici Mire Radune Ban sjeverno od kućnog broja 5
 12. Izrada glavnog projekta za uređenje stubišta koje povezuju Ogulinsku ulicu s odvojkom Vukovarske ulice- prilaz prema tehničkom fakultetu
 13. Uređenje platoa uz postavu klupa kod sportskog igrališta i orezivanje zelenila u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 58
 14. Opremanje parka za pse u Ulici Mire Radune Ban sjeverno od kućnog broja 5