Novosti


Predstavljena izborna lista koalicije Rijeka za sve

Predstavljena izborna lista koalicije Rijeka za sve - 35 kandidata za stabilnost i kontinuitet

Danas je u dvorani hostela Dharma na Pećinama predstavljena lista kandidata za Gradsko vijeće Grada Rijeke koalicije Rijeka za sve.

Listu koalicije - SDP, PGS, IDS, HSU, HL, SDSS i HSS - kao nositelj predvodi Vojko Obersnel, kandidat za novi gradonačelnički mandat. Predstavljanju kandidata za Gradsko vijeće prisustvovali su i kandidati za Obersnelove zamjenike, Marko Filipović i Nikola Ivaniš.

Na listi koalicije Rijeka za sve nalaze se (prema redoslijedu na listi): Vojko Obersnel (SDP), Tea Mičić Badurina (PGS), Ljiljana Cvjetović (HSU), Oskar Skerbec (IDS), Sandra Krpan (SDP), Vedran Sabljak (HL), Ana Trošelj (PGS), Marko Filipović (SDP), Petra Karanikić (SDP), Mate Tomljanović (HSU), Vuk Prica (SDP), Tamara Martinčić (SDP), Vojko Braut (SDP), Koraljko Pasarić (PGS), Hermina Barakaović Knežević (SDP), Walter Volk (SDP), Astrid Massari (SDP), Klaudio Lazarić (HSU), Nasrin El Gharni (PGS), Mile Opačić (SDSS), Nevenka Česal (HSU), Endi Radović (IDS), Čedomir Salević (SDP), Duško Milovanović (SDP), Ljubica Stojanović (HSU), Milena Kraljević (HL), Aleksandar Bulog (SDP), Damir Pilepić (PGS), Danijel Celcner (HSS), Irena Vukosavljević (SDP), Tania Čaušević (SDP), Edvin Liverić (PGS), Mia Mihelčić (SDP), Dean Miculinić (IDS) i Marin Barać (SDP).

Kako je naglašeno na predstavljanju, Izborna lista kandidata za Gradsko vijeće, nudi stabilnost i kontinuitet u provođenju razvojnih projekata Rijeke. Riječ je o osobama koje povezuje usmjerenost k razvoju grada, a dosadašnja suradnja i novostvorena sinergija iznjedrile su kvalitetne projekte za nadolazeće razdoblje opisane u Izbornom programu koalicije.

Tijekom današnjeg predstavljanja, kandidati su isticali vlastite afinitete prema pojedinim programskim usmjerenjima i najavili osobnu posvećenost u radu, kako na provođenju cjelokupnog programa, tako i u realizaciji njegovih pojedinih dijelova koje smatraju posebno važnima.

Zbirno se lista može predstaviti u nekoliko kategorija. U kategoriji stručne spreme na listi su tri doktora znanosti, četvero kandidata ima znanstveni magisterij, njih sedamnaest ima visoku stručnu spremu, a među ostalim kandidatima podjednak je broj onih s višom (VŠS) i srednjom stručnom spremom. Najmlađa kandidatkinja je još studentica, a prosječna dob liste je 46 godina. Također, na listi Rijeka za sve prisutno je 15 kandidatkinja, što znači da žene čine 42,86% liste.