Koalicija Rijeka za sve


1. Vojko Obersnel (SDP)

Rođen 1957. u Rijeci. Magistrirao je prirodne znanosti na Prirodoslovnom fakultetu u Zagrebu te medicinsku genetiku na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 1982. do 1997. radio na Medicinskom fakultetu u Rijeci gdje je predavao medicinsku genetiku i biologiju, bavio se znanstveno-istraživačkim radom i obavljao laboratorijsku dijagnostiku.
Predsjednik je Gradske organizacije SDP-a Rijeka. U SDP-u je od 1990.
Od 1997. do 2000. godine bio je član Poglavarstva Grada Rijeke i pročelnik Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.
Gradonačelnik Grada Rijeke postaje 2. ožujka 2000. godine.
Trenutno obnaša svoj peti gradonačelnički mandat.
Od 2004. do 2013. godine bio je predsjednik, a nakon 2013. postaje član Predsjedništva hrvatske Udruge gradova. Aktivan je u nizu europskih organizacija i udruženja koje se bave prvenstveno unapređenjem gradova kao pokretača ukupnog europskog razvoja.
Od veljače 2012. godine predsjednik je hrvatskog izaslanstva promatrača u Odboru regija EU. Član je Odbora direktora Međunarodne udruge gradova i luka te predstavnik Hrvatske u projektu SETA .
Oženjen je pedijatricom Brankom, a sin Ognjen, rođen 1984., diplomirani je ekonomist.
U slobodno vrijeme bavi se ribolovom i vrtlarstvom te provodi što je više moguće vremena u šetnji s dobermankom Jersey.
Vlada engleskim, francuskim i talijanskim jezikom.

Više o Obiju

1. Vojko Obersnel (SDP)

2. Tea Mičić Badurina (PGS)

Rođena 1982. u Rijeci. Na Ekonomskom fakultetu u Rijeci stekla je zvanje magistre ekonomije, a trenutno dovršava poslijediplomski studij menadžmenta u javnom sektoru pri istom fakultetu. Radila je kao stručna suradnica za EU projekte i suradnju Centra za znanost Sveučilišta u Rijeci, a trenutno je voditeljica službe za javnu nabavu Sveučilišta u Rijeci.
U PGS-u je od 2012., a u stranci je obnašala niz funkcija. Trenutno je članica Odbora za mjesnu samoupravu Rijeka.
Vlada engleskim i talijanskim jezikom.
U slobodno vrijeme pjeva u vokalnoj skupini Lira, bavi se yogom i šeće s psom Ogijem.
Udana je majka tromjesečne Lune.

2. Tea Mičić Badurina (PGS)

3. Ljiljana Cvjetović (HSU)

Rođena 1950. u Rijeci. Diplomirala je fiziku i elektrotehniku na Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci. Radni je vijek provela kao profesorica fizike u osnovnoj školi.
U HSU je od 2004., a u stranci je obnašala niz odgovornih funkcija. Bila je i zastupnica u Hrvatskom saboru u sazivu od 2011. do 2015. Trenutno je predsjednica Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća.
Ima sina Kristijana, rođenog 1975.

3. Ljiljana Cvjetović (HSU)

4. Oskar Skerbec (IDS)

kandidat za predsjednika Gradskog vijeća

Rođen 1966. u Rijeci. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Rijeci te na Pravnom fakultetu u Trstu. U pravnoj struci radi od 1990. Od 1993. ima i vlastiti odvjetnički ured. Autor je i koautor dva pravna vodiča za inozemne ulagače. Vlada talijanskim, engleskim i slovenskim jezikom.
Član je IDS-a od 2013. Društveno je aktivan i kao pripadnik IDS-a, ali i kao pripadnik talijanske manjine.
U mladosti se aktivno bavio gimnastikom, a danas boot-camp treningom i skijanjem. Redovno prati utakmice NK Rijeke.
Oženjen je suprugom Anom. Ima četvoro djece, Marca (25), Niku (21), Lucasa (15) i Lunu (11).

4. Oskar Skerbec (IDS)

5. Sandra Krpan (SDP)

Rođena 1974. u Njemačkoj. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Radila je kao profesorica hrvatskog jezika i književnosti, a trenutno je ravnateljica osnovne škole „Milan Brozović“ u Kastvu. Aktivno vlada engleskim jezikom.
Politički je aktivna od 2003., od kada je i članica Gradskog vijeća Grada Rijeke. Bila je saborska zastupnica u XIII. sazivu Hrvatskog sabora 2016. godine.

5. Sandra Krpan (SDP)

6. Vedran Sabljak (HL)

Rođen 1981. u Rijeci. Zvanje inženjera prometa stekao je na Višoj prometnoj školi pri Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Trenutno je rukovoditelj transporta u brodogradilištu 3. Maj.

U Hrvatskim laburistima je od 2011., a u stranci je obnašao niz funkcija.

U mandatu 2011.-2015. bio je pridruženi član saborskog Odbora za pomorstvo promet i infrastrukturu.  Trenutačno je član predsjedništva Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije.

Ima kćer Lauru (11).

6. Vedran Sabljak (HL)

7. Ana Trošelj (PGS)

Rođena 1979. u Rijeci. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Rijeci. Od 2007. radi kao samostalni odvjetnik.
Članica je PGS-a od 1997., a u stranci je obnašala niz dužnosti. Od 2012. do danas članica je Gradskog vijeća Grada Rijeke.
Slobodno vrijeme nastoji što više provoditi u prirodi, rekreativno igra stolni tenis, a voli i zaigrati trešetu i briškulu.

7. Ana Trošelj (PGS)

8. Marko Filipović (SDP)

Rođen 1980. Diplomirani je inženjer građevinarstva, a radio je kao nadzorni inženjer u Institutu IGH.
Obnašao je niz dužnosti u SDP-u, pa je tako bio međunarodni tajnik Foruma mladih SDP-a od 2008. do 2010. Osim aktivnosti u raznim županijskim i gradskim odborima, od 2005. do 2009. bio je član Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, da bi 2009. postao gradski vijećnik te predsjednik Odbora za gospodarstvo i razvoj Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Od 2012. član je Glavnog odbora SDP-a.
Od 2013. je zamjenik gradonačelnika Rijeke.

Više o Marku Filipoviću

8. Marko Filipović (SDP)

9. Petra Karanikić (SDP)

Rođena 1981. u Rijeci. Doktorirala je ekonomske znanosti na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Zaposlena je kao docentica na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, a istovremeno je i voditeljica Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci. Objavila je značajan broj radova u znanstvenim časopisima te sudjelovala na mnogobrojnim međunarodnim konferencijama. Kontinuirano se usavršava, kako u inozemstvu tako i u Hrvatskoj, u području transfera tehnologije i intelektualnog vlasništva o čemu svjedoče njeni mnogobrojni certifikati i uvjerenja.

Izvrsno se služi engleskim jezikom.

U razdoblju od 1997. do 2011.g. bila je višestruka prvakinja Hrvatske u atletici, u skoku u dalj, u dvorani i na otvorenom i standardna reprezentativka Republike Hrvatske u disciplini skok u dalj u svim uzrasnim kategorijama.

Nakon aktivne sportske karijere, u slobodno se vrijeme bavi trčanjem i drugim sportovima.

 

 

9. Petra Karanikić (SDP)

10. Mate Tomljanović (HSU)

Rođen 1950. u Podbilu kraj Senja. Radni je vijek proveo kao građevinski tehničar u raznim riječkim tvrtkama.
Politički je angažman započeo kao član HNS-a, te je obnašao dužnost gradskog vijećnika u dva saziva. Od 2012. član je HSU-a. Vlada talijanskim jezikom.
U slobodno vrijeme bavi se planinarenjem i boćanjem.
Ima sina Andreja, rođenog 1973. i kći Danijelu, rođenu 1976.

10. Mate Tomljanović (HSU)

11. Vuk Prica (SDP)

Rođen 1987. u Sarajevu. Diplomirao je medicinu. Trenutno radi kao liječnik na Zavodu za hitnu medicinu PGŽ-a. Aktivno se služi francuskim i engleskim jezikom.
Član je SDP-a od 2005., a u stranci je obnašao niz dužnosti. Od 2009. je vijećnik u Gradskom vijeću Grada Rijeke.
U slobodno vrijeme bavi se filatelijom, kazalištem, čita beletristiku i naslove iz područja psihologije.

11. Vuk Prica (SDP)

12. Tamara Martinčić (SDP)

Rođena 1971. u Rijeci. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Dodatno je stekla zvanje samostalnog knjigovođe i ovlaštenog carinskog zastupnika. Nakon dugogodišnjeg rada u realnom sektoru, od 2007. radi kao viši savjetnik za ekonomske poslove u PGŽ-u.
Vlada engleskim, njemačkim i talijanskim jezikom.
Članica je SDP-a od 2005., a u stranci je obnašala razne funkcije.
Članica je Udruge antifašističkih boraca i antifašista Rijeka.

12. Tamara Martinčić (SDP)

13. Vojko Braut (SDP)

Rođen 1983. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. U odvjetničkoj struci radi od 2010. Danas radi kao odvjetnik partner u Odvjetničkom društvu Vojko Braut i Petar Petrinić.
Član je SDP-a od 2004., a u stranci je obnašao niz dužnosti. Trenutno je član Glavnog odbora SDP Hrvatske. Vlada engleskim jezikom.
U slobodno vrijeme bavi se biciklizmom i trčanjem.

13. Vojko Braut (SDP)

14. Koraljko Pasarić (PGS)

Rođen 1952. u Aleksandriji, Egipat. Studirao je sociologiju i engleski jezik u Zagrebu te ekonomiju u Rijeci. Radio je kao novinar, autor, radijski novinar urednik, producent i menadžer mnogih riječkih rock sastava.
Član je PGS-a od 1990., od osnutka stranke, gdje je obnašao niz funkcija. Od 2012. na funkciji je potpredsjednika Ogranka Rijeka.
Oženjen je suprugom Danielom s kojom ima sina Marina i kćer Mateu.

14. Koraljko Pasarić (PGS)

15. Hermina Baraković Knežević (SDP)

Rođena 1988. u Rijeci. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je titulu magistre prava. Trenutno radi kao odvjetnička vježbenica s položenim pravosudnim ispitom. Vlada engleskim jezikom.
Članica je SDP-a od 2013., a u stranci je obnašala niz funkcija. Trenutno je potpredsjednica Foruma mladih SDP-a Rijeke.
U slobodno vrijeme bavi se fotografiranjem.

15. Hermina Baraković Knežević (SDP)

16. Walter Volk (SDP)

Rođen 1976. u Rijeci. Završio je smjer hotelijerstva i turizma pri Talijanskoj srednjoj školi u Rijeci. Radio je na poslovima u turizmu te kao vodeći referent za mjesnu samoupravu u Odjelu za gradsku upravu i samoupravu. Od 2010. radi kao tajnik Gradskog odbora SDP Rijeka. Vlada talijanskim, engleskim i njemačkim jezikom.
U SDP-u je obnašao niz funkcija. Član je Gradskog vijeća Grad Rijeka od 2009.
Oženjen, bez djece.

16. Walter Volk (SDP)

17. Astrid Massari (SDP)

Rođena 1964. u Rijeci. Diplomirala je na Visokoj učiteljskoj školi u Rijeci i stekla zvanje diplomiranog učitelja.  Vlada engleskim i talijanskim jezikom. Trenutno je ravnateljica Osnovne škole „ Dr. Andrija Mohorovičić" u Matuljima.

Članica je SDP-a od 2010. Trenutno je predsjednica Mjesnog ogranka SDP Zamet i vijećnica u Mjesnom odboru Zamet.

Slobodno vrijeme nastoji što više provoditi u krugu obitelji, prirodi i šetnjama s ljubimicom Nalom.

Ima sina Ivana, rođenog 1987.  

17. Astrid Massari (SDP)

18. Klaudio Lazarić (HSU)

Rođen 1948. u Rijeci. Zvanje profesora fizike i elektrotehnike stekao je na Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci, a potom je završio i razne certificirane tečajeve informatike. Veći dio radnog vijeka proveo je u telekomunikacijama, na rukovodećim mjestima u informatici, od mehanografije do Interneta. Vlada talijanskim i engleskim jezikom.
HSU je pristupio 2014., nakon dolaska u mirovinu.
U slobodno vrijeme bavi se filatelijom, stolnim tenisom i šahom te provodi vrijeme s unucima.
Ima kćer Iris, rođenu 1973. i sina Nenada, rođenog 1980.

18. Klaudio Lazarić (HSU)

19. Nasrin El Gharni (PGS)

Rođena 1985. u Rijeci. Magistrirala je politologiju. Radi kao voditeljica poslovnice putničke agencije, a ujedno je i vlasnica obrta za turističko vođenje. Vlada engleskim, talijanskim i osnovama arapskog jezika.
Članica je PGS-a od 2016.
U slobodno vrijeme bavi se sportskim plesom.

19. Nasrin El Gharni (PGS)

20. Mile Opačić (SDSS)

Rođen 1959. u Rijeci. Stekao je zvanje upravnog pravnika, a radio je na raznim proslovima u realnom sektoru te u Gradu Rijeci.
Član je SDSS-a od 2008. U okviru stranke obnašao je razne funkcije, a trenutno je potpredsjednik Gradskog odbora SDSS-a. Od 1995. sudjeluje u aktivnostima i radu srpske manjine. Bio je i vijećnik Grada Rijeke.
Slobodno vrijeme posvećuje putovanjima, izletima i druženju.

20. Mile Opačić (SDSS)

21. Nevenka Česal (HSU)

Rođena 1962. u Rijeci. Završila je ekonomsku školu, stekavši zvanje administrativno-kadrovskog referenta. Radni vijek provela je u kadrovskoj službi Hrvatskih željeznica. Govori engleski jezik.
Članica je HSU-a od 2011., a trenutno je na funkciji predsjednika stranačkog ogranka Zamet.
U slobodno vrijeme bavi se rekreacijom.
Ima sina Marina (30).

21. Nevenka Česal (HSU)

22. Endi Radović (IDS)

Rođen 1972. u Zadru. Diplomirao je studij opće medicine u Rijeci, a nakon položenog državnog ispita za liječnike položio je i računovodstvo i porezni sustav za menadžere te magistrirao na specijalističkom studiju marketing menadžmenta pri Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Potom je dovršio specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije, uz subspecijalizaciju iz reumatologije. Trenutno radi u KBC Rijeka kao specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije. Govori engleski jezik.
Član je IDS-a od 2010., a od 2013. je i član predsjedništva Gradske podružnice IDS-a Rijeka. U slobodno vrijeme rekreativno se bavi košarkom i skijanjem te vrtlarstvom.
Ima troje djece, Klaru (20), Emmu (18) i Nelli (3).

22. Endi Radović (IDS)

23. Čedomir Salević (SDP)

Rođen 1943. u Rijeci. Godine 1971. završio je Školu kontrole letenja pri tadašnjoj Saveznoj upravi za kontrolu letenja u Beogradu. Radni vijek proveo je na poslovima kontrole leta, uz članstvo u nadzornim odborima. Vlada engleskim i talijanskim jezikom.
Član je SDP-a od 1992. , a u stranci je obnašao razne funkcije. U tri mandata bio je biran za gradskog vijećnika, a trenutno je i potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke.
U slobodno vrijeme prati film, kazalište i likovnu umjetnost.
Oženjen je i ima dva sina, Aleksandra, rođenog 1970. i Ivana, rođenog 1975.

23. Čedomir Salević (SDP)

24. Duško Milovanović (SDP)

Rođen 1984. u Rijeci. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Rijeci. Radi kao stručni specijalist inženjer građevinarstva na raznim građevinskim projektima.
Član je SDP-a od 2004. U stranci je obnašao razne funkcije, a trenutno je predsjednik MO SDP Mlaka. Gradski je vijećnik u Gradskom vijeću Grada Rijeke od 2013. Također je i pripadnik tima za logistiku Specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ.
Govori engleski jezik.
Oženjen je i otac je Filipa (6) i Natali (3).

24. Duško Milovanović (SDP)

25. Ljubica Stojanović (HSU)

Rođena 1950. Završila je trgovačku i tekstilnu školu u Rijeci. Provela je radni vijek na poslovima knjigovodstva te kao komercijalno administrativni referent.
U HSU se učlanila 2010., kada je i postala tajnica gradske organizacije stranke. Služila je u raznim Odborima Grada Rijeke i PGŽ-a.
Govori talijanski i njemački.
U slobodno se vrijeme bavi glazbenom umjetnošću i članica je riječkog zbora Fratellanza.
Ima dvije kćerke, Kseniju rođenu 1977. te Marinu rođenu 1990.

25. Ljubica Stojanović (HSU)

26. Milena Kraljević (HL)

Rođena 1961. u Rijeci. Završila je srednju ekonomsku školu. Radni vijek provela je na administrativnim i računovodstvenim poslovima u vodoprivredi. Služi se njemačkim jezikom.
Hrvatskim laburistima pristupila je 2010., a u stranci je obnašala niz funkcija. Trenutno je članica Izvršnog ogranka HL Rijeka. U proteklom je mandatu bila gradska vijećnica u Gradskom vijeću Grada Rijeke.
Slobodno vrijeme nastoji provesti što više u prirodi, u šetnjama uz more i druženju s prijateljima.
Udana je i majka je dva sina, Bruna (32) i Davora (28).

26. Milena Kraljević (HL)

27. Aleksandar Bulog (SDP)

Rođen 1977. u Rijeci. Zvanje doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva stekao je na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Trenutno je Voditelj Odjela za zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ te docent na katedri za Zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Kao medicinski stručnjak sudjelovao je u mnogim studijama utjecaja na okoliš projekata na području Rijeke i PGŽ. Aktivan je u raznim strukovnim udrugama.

Član je SDP-a od 2007., a u stranci je obnašao niz funkcija. U tekućem mandatu je gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Rijeke.

Vlada engleskim i talijanskim jezikom.
U slobodno vrijeme bavi se glazbom, u okviru čega je održao više koncerata s puhačkim orkestrom te samostalnih solističkih koncerata na klasičnoj gitari. Također se bavi nogometom, tenisom i šahom.

Oženjen je i otac dvoje djece, Katerine (9) i Karla (7,5). 

27. Aleksandar Bulog (SDP)

28. Damir Pilepić (PGS)

Rođen 1984. u Rijeci. Na Veleučilištu u Rijeci stekao je zvanje stručnog specijalista inženjera prometa. Radio je kao voditelj i kontrolor u garažnim objektima. Od 2013. godine radi kao asistent na Veleučilištu u Rijeci na stručnim kolegijima prometnog smjera.
Član je PGS-a od 2002. U stranci je obnašao niz funkcija, a trenutno je član Predsjedništva PGS-a i član Predsjedništva PGS-a ogranka Rijeka.
Slobodno vrijeme nastoji što više provoditi u društvu. Rekreativno se bavi ribolovom, voli igrati briškulu i trešetu, ali ipak – još od predškolskog doba – najviše od svega pratiti svoj voljeni nogometni klub HNK Rijeku.

28. Damir Pilepić (PGS)

29. Daniel Celcner (HSS)

Rođen 1974. u Našicama. Studirao je poslovnu informatiku na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, a potom otvorio samostalni obrt za informatiku koji je danas prerastao u tvrtku s četvoro zaposlenih.
Član je HSS-a dugi niz godina, a od 2017. preuzima dužnost predsjednika Gradske organizacije Rijeka.
Oženjen je i otac je kćeri Helene (15) i Laure (13).
Rekreativno se bavi nogometom i biciklizmom.

29. Daniel Celcner (HSS)

30. Irena Vukosavljević (SDP)

Rođena 1975. u Rijeci. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, te položila državni stručni ispit iz upravnog područja financija. Radila je na administrativnim poslovima u više firmi i u Poreznoj upravi. Danas je planer-analitičar u KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.
Govori engleski jezik.
Članica je SDP-a od 1999. U stranci je obnašala niz funkcija. Trenutno je članica Glavnog odbora Socijaldemokratskog foruma žena SDP. Gradska vijećnica Grada Rijeke bila je od 2011.-2013.
Udana je, bez djece.

30. Irena Vukosavljević (SDP)

31. Tania Čaušević (SDP)

Rođena 1948. u Kozarcu. Po završenoj srednjoj školi stekla je zvanje inokorespondenta. Jedno je vrijeme živjela u SAD, gdje je završila koledž za engleski jezik. Radni vijek provela je u Tisku. Vlada engleskim i njemačkim jezikom.
2008. pristupila je SDP-u, te je obnašala razne funkcije u stranci.
Tajnica je udruge umirovljenika – Podružnica Gornja Vežica.
U slobodno vrijeme voli čitati, šetati. Veliki je ljubitelj životinja i rado brine o njima.
Udana je i ima kćerku Alisu (40).

31. Tania Čaušević (SDP)

32. Edvin Liverić (PGS)

Rođen 1970. u Rijeci. Diplomirao je na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu.
Od 1995. stalno je zaposlen u Zagrebačkom kazalištu mladih.
Djeluje kao glumac, režiser, producent i pedagog u Hrvatskoj i inozemstvu (Slovenija, Srbija, Singapur, Italija).
Govori engleski, a služi se i francuskim i talijanskim jezikom.
Član je PGS-a od 2015. Trenutno je član Upravnog vijeća PGS-a.
U slobodno vrijeme bavi se maslinarstvom, kojeg je diplomirao 2010. u Poreču (POUP).
Rekreativno se bavi plivanjem i planinarstvom.
Nema djece, a živi sa svojim partnerom već dugi niz godina.

32. Edvin Liverić (PGS)

33. Mia Mihelčić (SDP)

Rođena 1993. u Rijeci. Apsolventica je na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju prava na Pravnom fakultetu u Rijeci, gdje je demonstrator. Aktivna je u studentskim organizacijama. Govori engleski i talijanski.
Od 2011. članica je Foruma mladih SDP-a. Trenutno je članica Predsjedništva Foruma mladih SDP-a.
Rekreativno se bavi vožnjom bicikla, tenisom, rolanjem i tae bo-om.

33. Mia Mihelčić (SDP)

34. Dean Miculinić (IDS)

Rođen 1967. u Rijeci. Diplomirao je politologiju i međunarodne odnose na Sveučilištu London. Radio je kao novinar i fotoreporter, uključujući inostrane angažmane.
Trenutno je voditelj podružnice Hrvatske matice iseljenika u Rijeci.
Govori engleski, španjolski, talijanski i francuski jezik.
Član IDS-a je od 2010. Trenutno u stranci obnaša funkciju člana Predsjedništva podružnice IDS-a Rijeka te člana Tajništva za međunarodne odnose IDS-a.
Interesi mu uključuju zrakoplovstvo, povijest, arheologiju i jezike.
U slobodno se vrijeme bavi fotografijom, filatelijom, zrakoplovnim maketarstvom te odbojkom.
Ima dvije kćeri, Niku (13) i Katarinu (2).

34. Dean Miculinić (IDS)

35. Marin Barać (SDP)

Rođen 1985. u Rijeci. Na Veleučilištu u Rijeci stekao je zvanje stručnog specijalista inženjera prometa. Trenutno je zaposlen kao voditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova u L P d.o.o. Rijeka.
Govori engleski i talijanski.
Član je SDP-a od 2007. Aktivno je sudjelovao u 15 izbornih kampanja i drugim stranačkim aktivnostima.
Član je Udruge antifašističkih boraca i antifašista. Također je član HNK Rijeka i Nogometnog kluba Liverpool. U slobodno vrijeme svira bas.

35. Marin Barać (SDP)